Kick-off Buitengewoon Buitengebied 15 december 2018

Zaterdag 15 december 2018 trapten we officieel het project Buitengewoon Buitengebied officieel af. Na opening door gedeputeerde Hubert Mackus gingen deelnemers aan de slag met de belangrijkste waarden in het buitengebied. De kick-off is de eerste van een reeks gesprekken met de samenleving over deze waarden.

Op uitnodiging van de gemeenteraad kwamen zo’n 150 inwoners van onze gemeente naar Oos Heim. In deze eerste stap in het proces willen we samen met inwoners en gebruikers van het buitengebied vastleggen wat zij belangrijk vinden in ons buitengebied.

Opening door gedeputeerde Hubert Mackus


Waardevolle bijeenkomst
In zestien groepen bogen deelnemers zich over de volgende vragen: “Waar ben je trots op in/ aan/ van het buitengebied?”, “Welke kansen en uitdagingen zie je?” en “Hoe ziet jouw kleurenfoto 2040 van het buitengebied eruit?” Interessante gesprekken, enthousiaste deelnemers en een goede sfeer waren de ingrediënten voor een waardevolle bijeenkomst.

Groep deelnemers in gesprek

Aan alle deelnemers: Bedankt voor jullie deelname!