Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan. In deze wet staat welke maatregelen de overheid neemt om de coronacrisis te bestrijden. Deze wet kan telkens met drie maanden verlengd worden. Door deze wet zijn de noodverordeningen die vanaf maart 2020 werden vastgesteld door Veiligheidsregio Zuid-Limburg vervallen.

Wilt u de meest recente Ministeriële Regeling raadplegen, kijk dan op overheid.nl

Op de website van de Rijksoverheid leest u de actuele coronamaatregelen en meer informatie over bijvoorbeeld reizen en vakantie, vaccinatie en het openingsplan.

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing kan aangevraagd worden als u als vereniging, organisatie of instelling wilt afwijken van de maatregelen in de ministeriële regeling. Bijvoorbeeld omdat u een evenement of bijeenkomst wilt organiseren met meer mensen dan volgens de ministeriële regeling zijn toegestaan.

Onze burgemeester is zeer terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Die verleent hij alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid én er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt. Bovendien mag het belang van de ontheffing niet in strijd zijn met het belang van de bestrijding van het coronavirus. Bent u van mening dat uw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier (PDF, 298.3 kB)in en stuur het formulier met eventuele bijlage(n) naar info@eijsden-margraten.nl t.a.v. burgemeester Sjraar Cox. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of u in aanmerking komt voor een ontheffing.