Bestuurlijke besluitvorming

laatste update op: 2 juni 2020

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in juni en juli ook nog via de digitale weg. Het gemeentehuis is gesloten tijdens de vergaderingen. De agenda’s  van de vergaderingen worden op de gebruikelijke manier gepubliceerd op de website en in de app Ibabs.De vergaderingen zijn te volgen en terug te kijken via een livestream.

De beeldvormende vergaderingen vinden 29 en 30 juni 2020 om 19.00 uur plaats. Op 14 en 15 juli vinden de oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen plaats, aanvang 19.30 uur. De agenda’s voor deze vergaderingen worden 17 juni a.s. door het Presidium voorlopig vastgesteld en daarna openbaar gemaakt.

Voor vragen over het vergaderen van de gemeenteraad kunt u contact opnemen met
griffie@eijsden-margraten.nl.