Evenementen en bijeenkomsten

laatste update op: 24 juli 2020

Coronaproof evenementen organiseren

Evenementen mogen sinds 1-7-2020 weer georganiseerd worden. Als u een evenement wil organiseren, dan dient u hiervoor een aanvraag in te dienen via de EvenementAssistent.

Daarnaast zijn er, vanwege de coronamaatregelen, een paar extra zaken waar u rekening mee moet houden:
- Uw aanvraag moet voldoen aan de eisen in de noodverordening;
- U moet een coronaproof-plan toe te voegen aan uw aanvraag. In dit plan benoemt u hoe u de vereisten uit de noodverordening gaat bewerkstellingen.

Ook willen wij u erop wijzen dat uw aanvraag getoetst wordt aan de COVID-19 risicoscan, conform de “Integrale COVID-19 Evenementen Werkwijze” voor gemeenten. Als uw aanvraag in deze scan op één of meer vragen rood scoort, dan wordt deze aanvraag en het coronaproof-plan voorgelegd aan de Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep Evenementen COVID-19. Dit betekent dat de complete aanvraag (inclusief coronaproof-plan) uiterlijk 5 weken voor aanvang van het evenement ingediend moet zijn bij de gemeente. Als u te laat indient wordt de aanvraag niet in behandeling genomen c.q. afgewezen.

Om u op weg te helpen hebben we een aantal vragen opgesteld als handvaten voor het coronaproof-plan van uw evenement: 
1. Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden?
2. Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
3. Wie van de organisatie houdt toezicht op het naleven van de coronamaatregelen?
4. Wat doet de organisatie op het moment dat de maatregelen niet nageleefd worden door de bezoekers?
5. Hoe wordt de gezondheidscheck van de bezoekers uitgevoerd?
6. Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen bij de sanitaire voorzieningen?
7. Welke hygiënemaatregelen worden er getroffen voor het tegengaan van verspreiding van het virus?
8. Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?
9. Welke doelgroep wordt er op het evenement verwacht?
10. Hoeveel bezoekers worden er bij het evenement verwacht?
11. Hoe is de toegang geregeld? Hoe wordt het aantal bezoekers geteld?
12. Hoe worden bezoekers, die geen toegang meer kunnen krijgen tot het terrein, buiten het terrein opgevangen? Hoe worden deze bezoekers geïnformeerd?
13. Hoe komen de meeste bezoekers naar het evenemententerrein (via het OV/ eigen vervoer)?

Subsidies voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus

Er zijn organisaties die voor het organiseren van een evenement of activiteit een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde voorwaarden.

Doordat een evenement of activiteit niet kan doorgaan vanwege het coronavirus worden bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet voldaan aan deze subsidievoorwaarden. Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies apart beoordelen en gaat hier coulant mee om. Op basis van een verantwoording van de reeds gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld via: info@eijsden-margraten.nl.