Informatie voor verenigingen

laatste update op: 16 juli 2020
gepubliceerd op: 23 april 2020

Vanwege de landelijke maatregelen in de aanpak van het coronavirus en de invloed daarvan op verenigingen is gemeente Eijsden-Margraten tijdelijk een virtueel verenigingsloket gestart. Via dit loket willen we verenigingen helpen met antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Informatie muziekverenigingen

Goed nieuws: de muzieklessen kunnen weer starten! Echter wel onder bepaalde voorwaarden (PDF, 93.3 kB). Alle muziekverenigingen die hun lessen weer willen opstarten dienen dit formulier (DOCX, 40.6 kB) in te vullen en retour te sturen naar info@eijsden-margraten.nl. In dit formulier wordt gevraagd:

  • Welke activiteiten zij willen gaan opstarten, waar en op welke tijden;
  • Op welke manier zij de richtlijnen van de RIVM gaan waarborgen;
  • Op welke manier zij ook niet-leden willen betrekken bij het aanbod;
  • Wie voor de vereniging het aanspreekpunt is en de contactgegevens van deze persoon.

Informatie maatregelen sport 

Met ingang van woensdag 1 juli zijn conform het nieuwe beleid van Rijksoverheid de mogelijkheden tot sporten in de buitenruimte verruimd voor alle inwoners mits u zich houdt aan de protocollen NOC/NSF en de richtlijnen van het RIVM.

Eigenaren van (binnen) sportaccommodatie of andersoortige accommodaties waar binnensport wordt aangeboden (eventueel inclusief horeca) dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. het naleven van de richtlijnen.

Bij onduidelijkheid of vragen over het aanbieden van binnen- of buitensport kunt u dit formulier (DOCX, 13.3 kB) in vullen en retour te sturen naar info@eijsden-margraten.nl. In dit formulier wordt gevraagd:

  • Welke activiteiten de vereniging wil opstarten, waar en op welke tijden;
  • Op welke manier zij de richtlijnen van de RIVM gaan waarborgen;
  • Op welke manier zij ook niet-leden willen betrekken bij het aanbod;
  • En wie voor de vereniging het aanspreekpunt is.

* Update 16 juli: TASO-regeling voor sportvereniging gepubliceerd, lees daarover hier meer (PDF, 151.9 kB)

* Update 1 juli: heeft u vragen over het openstellen van binnensportaccomodaties? Lees daarover hier meer of bekijk het Algemeen protocol verantwoord sporten, protocol verantwoord sporten branche: fitness, Protocol Verantwoord Zwemmen.

* Update 16 juni: wij ontvangen vragen over de opening van sanitaire voorzieningen bij buitensportverenigingen. Lees daarover hier meer (PDF, 84.1 kB)

* Update 4 juni: wij ontvangen veel vragen over de steunmaatregelen voor sportverenigingen. Lees daarover hier meer (PDF, 103.1 kB)

Extra ondersteuning voor verenigingen en stichtingen

Gemeente Eijsden-Margraten neemt extra maatregelen om ondernemers, verenigingen en stichtingen financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

Uitstel van betaling huren voor ondernemers, verenigingen en stichtingen
Een aantal ondernemers, verenigingen en stichtingen huren locaties van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze huurlasten worden ook opgeschort tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan.

Vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn reeds een aantal vergunningen verleend voor evenementen die vanwege het coronavirus niet doorgaan. Besloten is om de hieraan gekoppelde leges kwijt te schelden.

Subsidies voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn organisaties die voor het organiseren van een evenement of activiteit een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde voorwaarden.

Doordat een evenement of activiteit niet kan doorgaan vanwege het coronavirus worden bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet voldaan aan deze subsidievoorwaarden. Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies apart beoordelen en gaat hier coulant mee om. Op basis van een verantwoording van de reeds gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld via: info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie

Contactformulier Verenigingsloket gemeente Eijsden-Margraten

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan via dit formulier contact op met het verenigingsloket van de gemeente Eijsden-Margraten. Het verenigingsloket neemt vervolgens, op werkdagen, binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en u door te verwijzen naar de juiste organisaties.