Natuur, milieu en leefomgevingsgprojecten

Innovatieprojecten omtrent natuur, milieu en leefomgeving geleidt door creatief ondernemers in samenwerking met CNME, natuurverenigingen en Heemkunde voor het opschonen van onze leefomgeving en de Maas.
Buurtbewoners, de scholen en BSO’ s, bibliotheken en bedrijven van verschillende sectoren worden actief betrokken bij de activiteiten met een Cradle to Cradle instelling waardoor sociale betrokkenheid leidt tot bewust en verantwoord leven.

Participatie: Opschonen van Maasoever en leefomgeving door verenigingen, organisaties en scholen.

Educatie: projecten tijdens en naschool over afvalverwerking, recycleren en gebruik maken van natuurlijke grondstoffen.

Strategie: in samenwerking met stakeholders, lokale cultureel ondernemers, scholen, buurtparticipatie en verenigingen de Citta Slow levenshouding van de gemeente Eijsden-Margraten ontdekken en trainen tot een tweede natuur.