Meedoen

Op grond van de Regeling maatschappelijke participatie kunt u een bijdrage ontvangen voor sociale en culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van lidmaatschap van een vereniging of het abonnement voor telefoon, internet, tv of krant. De maximale vergoeding is € 150 per jaar voor ieder gezinslid (uzelf, uw inwonende partner en eigen kinderen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar).

Meer informatie