Schoolkosten

Wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, ontstaan er vaak extra kosten zoals de aanschaf van gymkleding, betaling van eigen bijdrages en aanschaf van materiaal. Dit worden ook wel secundaire schoolkosten genoemd. De gemeente Eijsden-Margraten heeft ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen een handje te helpen. Hiervoor is de regeling Tegemoetkoming in de schoolkosten in het leven geroepen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze schoolkosten dan (deels) vergoed worden. Per schooljaar is dat € 155,- per kind.

Wilt u Tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen? Neem contact op met team SEM (Sociale zaken Eijsden-Margraten)