Sport & Cultuur

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld de contributie van sportclubs, danslessen, muziekles, toneelles, tekenles of DJ-les. Want meedoen aan activiteiten op het gebied van Sport en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige attributen, instrumenten en kleding. 

U kunt als ouders/verzorgers geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, consulent van sociale zaken, schuldhulpverlener, buurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ook Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan optreden als intermediair. Deze tussenpersonen kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging of instelling.

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Een verzoek voor een aanvraag regelt u bijvoorbeeld via Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland.