Leszwemmen

Bijdrage inwoners Eijsden-Margraten diploma A.

Het college vindt de zwemveiligheid van groot belang en wil alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Eijsden-Margraten in aanmerking laten komen voor een vergoeding voor het behalen van het A diploma, ongeacht in welke zweminrichting zij deze diploma behalen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om een vergoeding van € 100,- te verstrekken als tegemoetkoming in de door aanvrager gemaakte kosten van het particulier leszwemmen. Elk kind dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten woont en zwemdiploma A behaalt, komt in aanmerking voor de stimuleringssubsidie van  €100,-

De €100,- wordt verstrekt bij het overleggen van het behaalde A diploma (erkend volgens zwem ABC) en kan ook een stimulans zijn om verder te gaan voor het B diploma.
Dit geldt overigens alleen voor het A diploma.

U kunt uw aanvraag via onderstaand formulier indienen.

Direct regelen