Afval inzameling

De gemeente Eijsden-Margraten maakt gebruik van de afvaldiensten van Rd4.

Meldingen en klachten

U kunt bij Rd4 terecht voor informatie over de afvalkalender, de milieupas, de Milieu App, inzameling afval, groene en grijze container, de jaarlijkse kerstboominzameling, de papierinzameling, de afvalscheidingswijzer, kringloopgoederen en Pmd. Ook kunt u bij Rd4 terecht voor het afvalbeleid van Eijsden-Margraten, de afvalstoffenheffing en al uw andere afvalvragen.

De Rd4-afvalkalender

De Rd4-afvalkalender kunt u digitaal raadplegen via www.rd4.nl/afvalkalender en in de Milieu App. Huishoudens die niet over een computer of smartphone beschikken kunnen een papieren kalender aanvragen bij Rd4. Dit kan telefonisch op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via (045) 543 71 00.

Vul hier uw postcode en huisnummer in om uw persoonlijke afvalkalender te bekijken, te printen of te downloaden.

Voor vragen over uw afval kunt u terecht op https://www.rd4.nl/inwoners/eijsdenmargraten

Milieuparken

Openingstijden milieupark Margraten

Openingstijden Milieupark Rijckholt

Tarieven 2021

Vastrecht meerpersoonshuishouden € 175,00
Vastrecht eenpersoonshuishouden €  130,00
Diftar in kilo's restafval €  0,26
Diftar in ledigingen gft- en restafval 40 liter-container € 0,75
Diftar in ledigingen gft- en restafval 140 liter-container €  2,10
Diftar in ledigingen gft- en restafval 240 liter-container €  2,75

Bedrijfsafval

Bedrijven moeten zelf zorgen dat hun afval wordt afgevoerd. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf of een afvalverwerker. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

Voor een bedrijf dat restafval of gft heeft dat vergelijkbaar is met restafval van een huishouden maakt de gemeente een uitzondering. Het gaat dan om maximaal twee grijze containers (240 liter) en twee groene containers (140 liter) of maximaal 220 vuilniszakken op een ondergrondse container. Het bedrijf kan dit afval tegelijk met de inzamelroute van het huishoudelijk afval aanbieden. Hiervoor sluit het bedrijf tegen betaling een contract af met de gemeente.

Chemisch afval

Voor chemisch afval vraaht u per afvalstroom een afvalstroomnummer aan bij een erkende inzamelaar. Meer informatie over het aanvragen van een afvalstroomnummer

Oud papier 

Ieder bedrijf moet zelf zorgen voor de afvoer van oud papier en karton. U kunt hiervoor een overeenkomst sluiten met een inzamelaar. 

Elektrische apparaten 

U kunt elektrische apparaten, die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke elektrische apparaten, gratis aanleveren bij het Regionaal Sorteer Centrum, Hoofdkantoor Rd4, Nijverheidsweg 4a in Heerlen.

Professionele apparaten zoals koelvitrines kunt u tegen betaling inleveren bij een Rd4-servicepunt. HIervoor neemt u vooraf contact op met het voor bedrijven via telefoonnummer (045) 543 7150.

Let op: de Rd4-milieuparken zijn alleen toegankelijk voor bedrijven die Reinigingsrecht betalen.

Wijziging afvalstoffenverordening 

In de vergadering van 23 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden Margraten het concept van de Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden Margraten 2021 vastgesteld. Meer informatie over deze wijziging leest u op www.eijsden-margraten.nl/afval