Wijziging afvalverordening

Afval scheiden gaat steeds beter. De afgelopen jaren is de hoeveelheid restafval maar liefst gehalveerd! Hier staat tegenover dat de hoeveelheid gescheiden afval zoals papier, glas, GFT en PMD (plastic, metaal en drankkartons), meer dan het dubbele is. Hierdoor is het aantal ophaalmomenten van PMD-afval al verhoogd naar een keer per twee weken.

Duurzaam

Het doel is immers om de restafvalberg te verkleinen en zoveel mogelijk grondstoffen behouden voor hergebruik. Door het beter scheiden van afval, raakt de restafvalcontainer minder snel vol. En hoeft deze minder vaak geledigd te worden.  Een paar jaar geleden werd de restafvalcontainer (gemiddeld) 20 keer per jaar aangeboden. Nu is dit minder dan 10 keer per jaar! De gemeente is van plan om de inzamelmomenten van restafval te verlagen naar een keer per vier weken. Veel gemeenten in Zuid-Limburg, hebben hier al goede ervaring mee.

Ondergrondse restafvalcontainers

Er zijn inwoners die meer afval produceren dan gemiddeld of mensen die gebruik maken van kleinere, draagbare containers en mensen met medisch afval. Daarom is de gemeente van mening dat op diverse locaties ondergrondse restafvalcontainers geplaatst moeten worden. Na diverse alternatieven en gemaakte opmerkingen tijdens burgerparticipatie te hebben overwogen, heeft het college op 23 november 2021 besloten om op de volgende locaties een ondergrondse container te plaatsen:

- Eijsden, Centrum Breusterstraat: (hoek Breusterstraat – Breusterhof)
- Eijsden, Groenstraat: (bij begraafplaats)
- Oost-Maarland: Rijckholterweg (bij glascontainer)
- Rijckholt: Rijksweg (bij glascontainer)
- Gronsveld, Hogeweg (bij sportpark en glascontainer)
- C&K, Kerkstraat (bij supermarkt en glascontainer)
- St. Geertruid, Julianaweg (bij glascontainer)
- Margraten, Amerikaplein/Schinkepoort

De ondergrondse containers kunt u in de toekomst na aanmelding met de huidige Milieupas (ook geldig voor milieuparken) gebruiken. Na een periode wil de gemeente de ondergrondse containers evalueren, om zodoende te kunnen beoordelen hoe de containers gebruikt worden en of er voldoende containers geplaatst zijn.

Zienswijze

De concept Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2022 (incl. het uitvoeringsbesluit en de voorgenomen locaties voor ondergrondse containers) is vanaf woensdag, 24 november 2021 gedurende zes weken in te zien bij de klantenbalie van het gemeentehuis en via onderstaande documenten. 

Afvalstoffenverordening 2022 (PDF, 574.8 kB)
Beleidsregels inzamelen afval 
Concept uitvoeringsbesluit afvalstoffen Eijsden-Margraten 2021
Plaatsingsplan ondergrondse containers (PDF, 1.7 MB)

Belanghebbenden kunnen vanaf 24 november 2021 gedurende zes weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten (Postbus 106269 ZG Margraten). De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten besluit in haar vergadering van februari 2022 over de nieuwe afvalstoffenverordening. In deze verordening staat het nieuwe ophaalmoment van een keer per vier weken voor het restafval. Dit in combinatie met het plaatsen van ondergrondse containers.