Archief

Bij ons archief kunt u terecht voor het opvragen van openbare stukken en dossiers. Denk hierbij met
name aan bouwtekeningen, bouwvergunningen en bijvoorbeeld bodemonderzoeken.
Aan het opvragen van deze gegevens zijn kosten verbonden, de leges conform onze legesverordening. U kunt
de stukken bij ons komen inzien maar we bieden ook de mogelijkheid om deze (AVG-proof) digitaal of
analoog toe te sturen.


Alle archieven (waaronder bouwvergunningen) van de periode vóór 1982 zijn inmiddels overgebracht
naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. U dient  zelf contact met het RHCL op
te nemen om deze informatie op te vragen of in te zien (Het RHCL hanteert eigen legeskosten).


Archieven over de periode 1982-2002 (met uitzondering van de bouwvergunningen) zijn of worden
gefaseerd overgedragen naar het RHCL, we verwachten dit begin 2021 volledig te realiseren. Tot dat
moment kunt u zich voor deze informatieverzoeken in eerste instantie tot ons richten, waarna wij u al
dan niet zullen doorverwijzen naar het RHCL. Bouwvergunningen over de periode vanaf 1982 worden
op een later tijdstip overgedragen naar het RHCL.


Voor een informatieverzoek uit ons eigen archief kunt u gebruiken maken van onderstaand formulier. 

Direct regelen