Bouwen en verbouwen

Ga terug

 • Bestemmingsplannen

  Wat is een bestemmingsplan, de procedure van een bestemmingsplan, het raadplegen van een bestemmingsplan en een overzicht van de bestemmingsplannen in Eijsden-Margraten

 • Bomen kappen

  Boom kappen? Kijk of een melding of kapvergunning nodig is

 • Checklijsten indieningsvereisten Wabo

  Een hulpmiddel om te bepalen wat u moet indienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunningvergunning, sloopmelding, melding brandveiliggebruik, welstand advies, principeverzoek en of informatieverzoek Wabo

 • Duurzaam bouwen

  Een mooi huis met een lage energierekening

 • Monumenten en archeologie

  Gelden er aparte regels voor mijn pand? Heb ik een vergunning nodig voor mijn plan? Mogen er zonnepanelen op een monument? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Hier vindt u nuttige informatie en links.

 • Planschade

  Vindt u dat u schade lijdt door besluiten van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening? Dan kunt u vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente

 • Rioolaansluiting

  Gaat u een nieuw huis bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente

 • Slopen

  Sloopplannen? Bekijk hier of u het vooraf moet melden

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Een wet die voor iedereen geldt; of je nu een huiseigenaar bent, of een bedrijfspand hebt. En 2024 lijkt dan misschien ver weg, de nieuwe werkelijkheid krijgt met ingang van 4 januari 2016 al vorm.

 • Vergunningen en meldingen

  Alles over vergunningen en bouwmeldingen

 • Welstand

  Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan kan de gemeente deze vergunning voorleggen aan de dorpsbouwmeester

 • Zorgeloos Zonnepanelen

  In het kader van de verduurzaming van de gemeente Eijsden-Margraten heeft de gemeenteraad - op voorstel van wethouder John Willems - een duurzaamheidsnota, waaronder een ‘Zonnepanelen-project’ goedgekeurd.

 • 10% korting op legeskosten Omgevingsvergunning