Bouwen en verbouwen

Legeskosten Omgevingsvergunning 10% korting

Legeskosten Omgevingsvergunning 10% korting

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan, de procedure van een bestemmingsplan, het raadplegen van een bestemmingsplan en een overzicht van de bestemmingsplannen in Eijsden-Margraten

Bomen Kappen

Boom kappen? Kijk of een melding of kapvergunning nodig is

Checklijsten indieningsvereisten Wabo

Een hulpmiddel om te bepalen wat u moet indienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunningvergunning, sloopmelding, melding brandveiliggebruik, welstand advies, principeverzoek en of informatieverzoek Wabo

Duurzaam bouwen

Monumenten en archeologie

Gelden er aparte regels voor monumenten? Heb ik een vergunning nodig voor mijn plan? Mogen er zonnepanelen op een monument? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Hier vindt u nuttige informatie en links.

Planschade

Vindt u dat u schade lijdt door besluiten van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening? Dan kunt u vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente

Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente

Slopen

Sloopplannen? Bekijk hier of u het vooraf moet melden

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Een wet die voor iedereen geldt; of je nu een huiseigenaar bent, of een bedrijfspand hebt. En 2024 lijkt dan misschien ver weg, de nieuwe werkelijkheid krijgt met ingang van 4 januari 2016 al vorm.

Vrije bouwkavels

Op verschillende locaties in Eijsden-Margraten komen nieuwe woningen

Welstand

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan kan de gemeente deze vergunning voorleggen aan de dorpsbouwmeester