Afwijken bestemmingsplan

Heeft u bouw- of verbouwplannen? In veel gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Soms passen uw plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente moet uw bouwplannen dan in principe afwijzen. In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt daar een verzoek voor indienen. Wij raden u aan om in beide gevallen eerst een principeverzoek in te dienen bij de gemeente. Zo kunnen we de haalbaarheid van uw plannen onderzoeken.

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels en voorwaarde voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking voor kleine projecten (kruimelgevallen): vraag bij de gemeente naar de voorwaarden.
  • Buitenplanse afwijking voor grote(re) projecten: deze plannen moeten voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.
  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, bijvoorbeeld voor een noodgebouw.

Bezwaar niet mogelijk

Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan

Kosten

€ 275 met enkel RO toets
€ 825 uitgebreide toetsing

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek?

Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Procedures en kosten afwijkingen

De procedures voor binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen duren maximaal 8 weken en kosten bedragen minimaal € 482,02 en zijn afhankelijk van de soort activiteiten. Deze kosten staan los van de eventueel verschuldigde leges als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om de activiteit te bouwen.
De procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan voor grote(re) projecten doorloopt de zogenaamde uitgebreide procedure. Deze procedure duurt circa 26 weken. Dit is een termijn van orde, wat betekent dat de termijn niet juridisch bindend is. Het is een streeftermijn. Bij het plan moet een goede ruimtelijke onderbouwing worden opgeleverd. Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen. Het adviesbureau kan de onderbouwing voor u opstellen en het proces begeleiden. De legeskosten voor deze procedure bedragen € 2.709,30 (zonder bouwen) tot € 3.845,75 (met bouwen)
U moet rekening houden met meerkosten die verband houden met uw initiatief, zoals kosten voor verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bodemonderzoek, archeologisch en akoestisch onderzoek en de werkzaamheden van het adviesbureau.

Aanvragen

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan samen met de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U vinkt hier het kopje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan. Bij het aanvraagformulier kunt u tekeningen toevoegen die duidelijk maken waar de afwijking van het bestemmingsplan zit. Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geeft u aan voor welke termijn u de aanvraag indient. Bespreek met de gemeente welke informatie u precies moet toevoegen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op via telefoonnummer 14 043.

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van de diverse aanvragen te bepalen.

Indienen Principeverzoek