Wegens een technische storing is gemeente Eijsden-Margraten momenteel gesloten. Ook is het helaas niet mogelijk reisdocumenten en rijbewijzen af te halen of ons telefonisch te bereiken. Excuses voor het ongemak.

Bomen kappen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u een Omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit nagaan via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u deze digitaal aanvragen bij het Omgevingsloket

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van de diverse aanvragen te bepalen.

Prijs

€ 83,05

Via onderstaande link kunt u zoeken naar waardevolle en monumentale bomen in Eijsden-Margraten.

Let op:
Het kan zijn dat naast de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’, tevens de activiteit ‘het uitvoeren van een werk’ van toepassing is met de hierbij behorende legeskosten van € 190,52. Dit op basis van de regels behorende bij het vigerende bestemmingsplan (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Wanneer er een cultuurhistorische waarde/ of beschermd dorpsgezicht geldt, dient de kap tevens te worden voorgelegd aan de Monumentencommissie. Hiervoor gelden extra legeskosten van € 156,80.