Checklijsten indieningsvereisten Wabo

Op deze pagina treft u een aantal checklijsten die dienen als hulpmiddel bij het bepalen van de indieningsvereisten bij de volgende vergunningen of melding:

Checklijsten bouwen

  • Checklijst bouwen categorie 1 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 82.0 kB) onder de categorie 1 bouwwerken vallen onder andere een berging, tuinhuis, schuur, garage, container, dierenverblijf.
  • Checklijst bouwen categorie 2 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 78.0 kB) onder de categorie 2 bouwwerken vallen onder andere aan-/ uitbouwen en kleine verbouwingen bij woonfunctie en bedrijfsfunctie met 1 bouwlaag van niet-ingrijpende aard.
  • Checklijst bouwen categorie 3 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 92.7 kB) onder de categorie 3 bouwwerken vallen onder andere nieuwbouw appartementen, nieuwbouw vakantieappartementen, ingrijpend vergroten/ veranderen of vernieuwen woongebouw, projectmatige bouw vanaf 4 woningen, logiesgebouwen, bejaardencentra.
  • Checklijst bouwen categorie 4 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 42.0 kB) onder de categorie 4 bouwwerken vallen onder andere nieuwbouw woningen, woningsplitsing bij niet woonfunctie, verbouw niet woning tot woning.
  • Checklijst bouwen categorie 5 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 41.9 kB) onder de categorie 5 bouwwerken vallen onder andere nieuwbouw en verbouw bedrijfsgebouw, aan/uitbouwen en verbouwingen bij woonfunctie met een verhoogd risico.
  • Checklijst bouwen categorie 6 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 94.6 kB) onder de categorie 6 bouwwerken vallen onder andere een gemeenschapshuis, kerkgebouw, ontmoetingsruimten, school/ leslokaal, winkels, showroom, café, horecabedrijf/ gebouw.
  • Checklijst bouwen categorie 7 (2.1.1.a Wabo), (PDF, 90.2 kB) onder de categorie 7 bouwwerken vallen onder andere een overkapping, erfafscheiding, hekwerk, carport, privé zwembad, lichtreclame, reclamebord/zuil, mast, zend- en ontvangstinstallatie.

Checklijst uitvoeren werk

Checklijsten handelen in strijd met het bestemmingsplan

Checklijst brandveilig gebruik

Checklijst monument

Checklijst milieumelding

Checklijsten slopen

Checklijst uitweg

Checklijst kap

Checklijst vooroverleg

Checklijst principeverzoek

Deze checklijsten zijn gebaseerd op het omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening 2015-2019.