Huis kopen? Voorkom problemen en laat u goed informeren

De omgevingsvergunning en het bestemmingsplan
 

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met veel regels. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan deze regels. Als uw bouwplan voldoet aan deze regels, krijgt u toestemming van de gemeente om uw bouwplan uit te voeren. U krijgt dan een omgevingsvergunning. Niet in alle gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen of verbouwen. Zie de pagina https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/vergunningen-en-meldingen/vergunningsvrij-bouwen voor meer informatie. Bij de beoordeling van uw bouwplan kijkt de gemeente onder andere naar de regels van het bestemmingsplan.

Als u een huis gaat kopen, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Zo kunt u onaangename verrassingen en problemen voorkomen. Allereerst is het raadzaam het ter plaatse geldende bestemmingsplan te raadplegen. Heeft u bouw- of verbouwplannen? Check dan eerst of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Verder is het belangrijk om bij de gemeente na te vragen of de reeds aanwezige bebouwing op het perceel legaal gerealiseerd is en in gesprek te gaan met uw toekomstige buren.

De omgevingsvergunning en het bestemmingsplan

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met veel regels. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan deze regels. Als uw bouwplan voldoet aan deze regels, krijgt u toestemming van de gemeente om uw bouwplan uit te voeren. U krijgt dan een omgevingsvergunning. Niet in alle gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen of verbouwen. Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck doen om te controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl. Bij de beoordeling van uw bouwplan kijkt de gemeente onder andere naar de regels van het bestemmingsplan.

Het gebied van de gemeente is onderverdeeld in bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staan regels over hoe de grond in de gemeente gebruikt mag worden en wat en waar gebouwd mag worden. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca, natuur en bedrijven zijn toegestaan en hoe hoog en hoe groot gebouwen mogen zijn. Alle grond in de gemeente heeft een bestemming gekregen in het bestemmingsplan. Iedereen moet zich aan de regels van het bestemmingsplan houden. Alle bestemmingsplannen van Nederland zijn via de website www.ruimtelijkeplannen.nl te vinden. Zo kunt u bekijken welke bestemmingsplanregels voor uw perceel gelden. In de regels staat bij elke bestemming wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe de grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In de regels bij de bestemming “Wonen” staat bijvoorbeeld waar en hoe hoog gebouwd mag worden en of het toegestaan is om een bedrijf aan huis te beginnen. Ook is het aan te raden om te kijken welke bouwmogelijkheden uw buren nog hebben op grond van het bestemmingsplan; mogen zij hun woning bijvoorbeeld nog uitbreiden?

Bent u bijvoorbeeld van plan om een garage te bouwen, een aanbouw te realiseren, een zwembad aan te leggen of wellicht een Bed and Breakfast te beginnen, informeer dan eerst of uw plannen zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan.

Is de bestaande situatie legaal?

Indien u een perceel wilt gaan kopen, is het verstandig om bij de gemeente na te vragen of de bestaande bebouwing of het bestaande gebruik legaal zijn. Legaal wil zeggen dat er een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen of gebruiken of dat het bouwwerk vergunningvrij is. Op deze manier voorkomt u onaangename verrassingen. Indien er namelijk sprake is van een illegale situatie op uw perceel, kan de gemeente handhavend optreden.

In gesprek met uw buren

Het is van belang om in gesprek te gaan met uw toekomstige buren. Stel uw buren op de hoogte van uw bouw- en verbouwplannen en vraag uw buren naar hun eventuele plannen. Uw buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplan. Dit is vaak niet goed voor de relatie met uw buren. Het is daarom belangrijk om uw bouwplan eerst te bespreken met uw buren. Misschien kunt u aan uw bouwplan een kleine aanpassing doen, waardoor uw buren en uzelf beiden tevreden zijn met het bouwplan. Op deze manier kunnen problemen worden voorkomen.

Heeft u vragen? Bel dan met het team VVTH+ (Veiligheid en openbare orde, Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur via 043-458 8488. Wij helpen u graag.