Legeskosten Omgevingsvergunning 10% korting

Gaat u binnenkort bouwen of verbouwen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig dan kunt u in aanmerking komen voor een vermindering van 10% op de legeskosten.Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vermindering?

1. De aanvraag voor vergunning moet digitaal worden ingediend via het overheidsloket www.omgevingsloket.nl;
2. De aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in Ministeriële omgevingsregeling (MOR) en het Omgevingsbeleidsplan VTH 2015-2019 Eijsden-Margraten (beide documenten zijn beschikbaar op het internet), zodat sprake is van een ontvankelijke aanvraag. Hierbij kunt u gebruik maken van de checklijsten indieningsvereisten Wabo (zie bouwen en wonen)

De eerste stap om te komen tot ontvankelijke aanvraag is het plannen van een vooroverleg met een van de Klantadviseurs-Wabo. Hiervoor is het wel belangrijk dat u al beschikt over minimaal basisschetsen van uw plan.
Een andere mogelijkheid is het indienen van een concept-aanvraag. Na toetsing ontvangt u een overzicht van de ontbrekende gegevens zodat een ontvankelijke definitieve aanvraag kan worden opgesteld. Voor de behandeling van een concept-aanvraag betaald u een vast bedrag van € 196,00 (peil 2015) dat u terug krijgt na indiening van de officiële aanvraag. Ook hierover kunt u een afspraak plannen met een van de Klantadviseurs-Wabo.

Opgemerkt wordt dat deze korting niet geldt voor de adviezen van derden (dorpsbouwmeester, monumentencommissie, provincie, e.d.) die nodig zijn om op de aanvraag te kunnen beslissen. Tevens geldt dit niet voor aanvragen die ingediend worden nadat al gestart is met de bouw (legalisatie).