Planschade

Planschade is schade als door een wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld door de aanleg van een weg of de bebouwing van een stuk natuur bij u in de buurt. Een nieuw bestemmingsplan kan er ook toe leiden dat de (bouw)mogelijkheden op uw eigen perceel veranderen. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen voor planschade.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek om planschade schriftelijk indienen bij de gemeente. In uw aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

  • waarom u een vergoeding vraagt
  • hoeveel vergoeding u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

Kosten

Indien u aanspraak wil maken op planschade en een verzoek hiertoe indient bij de gemeente wordt hiervoor € 500,00 in rekening gebracht. Wanneer uw verzoek wordt toegewezen, krijgt u dit bedrag terug.