Rioolaansluiting

Putdeksel in weg

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Eijsden-Margraten. Woningen of andere gebouwen in Eijsden-Margraten moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf realiseren.

Aanvragen

U kunt een rioolaansluiting online aanvragen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging. Het realiseren van de aansluiting gebeurt binnen zes tot acht weken.

Prijs

Rioolaansluiting in nieuwbouwwijken

Als u een rioolaansluiting aanvraagt binnen een woningbouwproject waar u bouwrijpe grond heeft gekocht van de gemeente zijn de kosten voor de rioolaansluiting aan meegenomen in de grondprijs. U betaalt enkel het vaste bedrag van € 666,-.

Rioolaansluiting particuliere initiatieven

Als het om een particulier initiatief gaat, betaalt u de kosten voor (het realiseren van) de rioolaansluiting. Indien het gemeentelijk rioleringsstelsel ter plaatse al is voorbereid op een nieuwe aansluiting (hetgeen inhoudt dat er vanuit het gemeentelijke hoofdriool al een aansluitleiding is aangelegd tot de erfgrens) betaalt u een vast bedrag van € 666,-.  In alle overige gevallen betaalt u de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor dit bedrag wordt/worden de afvoerleiding(en) aangelegd vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool. U moet zelf zorgen voor de aansluiting van de woning, het bedrijf of het gebouw op deze aansluiting(en). De standaard diameter van de gemeentelijke afsluiting is 125 mm. Deze diameter geldt zowel voor de gemengde als gescheiden aansluitingen.

Rioolaansluiting op drukriolering of IBA-systeem

Voor een rioolaansluiting in het buitengebied op drukriolering of stelsel voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA-systeem) bedraagt de eigen bijdrage in de aanlegkosten van de gemeentelijke riolering de daadwerkelijke kostprijs.

Direct regelen