Welstand

Als een inwoner een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, wordt door de gemeente - waar dat van toepassing is – gekeken of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in deze omgeving past. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend, waarbij dit advies een onderdeel is van de afweging bij het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.


De eisen van welstand staan beschreven in de Welstandsnota. Het gaat hierbij om onder andere de volgende criteria:
* de plaatsing van het gebouw
* het uiterlijk van het op zichzelf met betrekking tot hoofdvormen - gevels - daken
* kleur- en materiaalgebruik
* het uiterlijk van het gebouw in relatie tot de (te verwachten) omgeving

Prijs

De kosten voor advies van de dorpsbouwmeester bedragen € 156,80 per advies. Dit staat los van de legeskosten voor de behandeling van een schetsplan/principeverzoek/conceptaanvraag of aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie omtrent deze legeskosten kunt u vinden in de gemeentelijke legesverordening die gepubliceerd is op www.overheid.nl.

Openbaarheid

Ook u kunt kennis nemen van de plannen waarover de dorpsbouwmeester in Eijsden-Margraten adviseert. Elke week vindt er op dinsdag een bijeenkomst plaats waarbij u kunt aanschuiven, bijvoorbeeld wanneer een plan wordt beoordeeld van uw buren.

Alle binnengekomen formele bouwaanvragen worden gepubliceerd op de website www.overheid.nl en www.eijsden-margraten.nl. Op die manier kunt u zien dat een bouwaanvraag is ingediend en kunt u bij via het contactformulier informeren wanneer een bouwplan door de dorpsbouwmeester wordt beoordeeld.