Begroting en jaarrekening

De programmabegroting en programmarekening van gemeente Eijsden-Margraten bekijkt u digitaal op deze website.

Het nieuwsbericht 'Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis' leest u op deze pagina