Gemeentelijke belastingen

Uitvoering gemeentelijke belastingen door BsGW

De gemeente Eijsden-Margraten heeft alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die te maken hebben met de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) opgedragen aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. In dit samenwerkingsverband werken 30 Limburgse gemeenten en de beide Limburgse waterschappen samen voor uitvoering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Het beleid wordt nog steeds bij de gemeente zelf bepaald, alleen de uitvoering wordt door BsGW gedaan. U ontvangt van BsGW een gecombineerd aanslagbiljet met zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Dit levert u vele voordelen op. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen.

Aanmelden MijnOverheid

Steeds meer mensen kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld via MijnOverheid.nl. Zodra het aanslagbiljet in uw Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld.
Heeft u zich al eerder geregistreerd voor de Berichtenbox? Dan hoeft u niets te doen.U ontvangt dan jaarlijks het aanslagbiljet digitaal. Bent u niet geregistreerd op MijnOverheid.nl? dan ontvangt u het aanslagbiljet gewoon per post.

Voordelen digitaal aanslagbiljet

Digitale verzending biedt veel voordelen; MijnOverheid is veilig en alleen met de eigen DigiD toegankelijk. Bovendien levert dit besparing op in kosten van verzending en levert het vooral ook een positieve bijdrage aan een beter milieu. In MijnOverheid staan aanslagen en WOZ-beschikkingen van meerdere jaren die u altijd kunt inzien.

WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW

Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, stuur uw bezwaar dan binnen zes weken in bij BsGW. Doe dat bij voorkeur via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Ook als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de slag, maar bel eerst eens met BsGW 088 842 0420. BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig, het bespaart u tijd en onnodige kosten.

Alle informatie over de belastingen van de gemeente vindt u op www.bsgw.nl.  Burgers en bedrijven in onze gemeente kunnen belastingvragen het beste direct stellen via de persoonlijke pagina op de belastingenwebsite www.bsgw.nl. Via deze persoonlijke pagina kunt u gemakkelijk al uw belastingzaken regelen, zoals het indienen van een bezwaarschrift, het regelen van automatisch betalingen, het aanvragen van kwijtschelding en vele andere zaken.

Heeft u vragen over belastingen? Neem dan contact op met de klantenservice van BsGW.

Contactgegevens

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Postadres: Postbus 1271, 6040 KG Roermond
Bezoekadres per 1-11-2016: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond
Het BsGW- kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.  Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via 088 – 8420420 (lokaal tarief).
Belastingtelefoon: 088-8420420
Internet: www.bsgw.nl
Rekeningnummer IBAN NL18 INGB 0002120407 t.n.v. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om het afval van inwoners in Eijsden-Margraten op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieuparken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop
staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van BsGW.

Kosten

  • Voor de kosten rondom afvalverwerking verwijzen wij u naar de website van Rd4.

Betalen

  • Voor vragen over de afvalstoffenheffing en de betaling hiervan kunt u terecht bij BsGW.