Leges

Leges zijn kosten die door een gemeente worden gevraagd voor verschillende producten en diensten.

Voor het actuele Legeoverzicht verwijzen wij naar: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668143/1