Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. De aangifte kan worden gedaan door iedereen die kennis heeft genomen van het overlijden.

Uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer kan de aangifte van overlijden bij de gemeente doorgeven door in te loggen met eHerkenning via deze link: aangifte overlijden. Voor een aangifte lijkvinding kan de volgende link gebruikt worden: aangifte lijkvinding.

Nabestaande

Meestal doet een uitvaartondernemer de aangifte, maar als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U moet hiervoor telefonisch een afspraak maken. Een afspraak voor aangifte overlijden is alleen mogelijk in Margraten.

Regelen

De aangifte moet zo snel mogelijk na het overlijden plaatsvinden, uiterlijk zes dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes werkdagen na overlijden te begraven of te cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • overzicht met gegevens begrafenis/crematie

Kosten 

Indien u een uittreksel van de overlijdensakte wilt hebben betaalt u de gebruikelijke leges hiervoor.

Afspraak maken

Kijk op de pagina Telefonisch contact opnemen voor ons telefoonnummer en wanneer u ons kunt bereiken.