Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. De aangifte kan worden gedaan door iedereen die kennis heeft genomen van het overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente door in te loggen met eHerkenning via deze link.

Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U moet hiervoor telefonisch een afspraak maken via 043 458 8488.

Regelen

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Aangifte moet zo snel mogelijk na het overlijden plaatsvinden, uiterlijk zes dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes werkdagen na overlijden te begraven of te cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • overzicht met gegevens begrafenis/crematie

Kosten 

Afschrift van de overlijdensakte: € 14,00.

Afspraak maken

maandag tot en met donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Telefoon 14 043 of 043 458 84 88

Een afspraak voor aangifte overlijden is alleen mogelijk in Margraten.