Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Erkenning kind

De erkenning is een door een man of een vrouw vrijwillig afgelegde verklaring ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand of notaris, waarin hij/zij het vaderschap of het moederschap van een kind - dat kan ook een meerderjarig kind betreffen - op zich neemt.
Door de erkenning wordt er tussen de erkenner en het kind een familierechtelijke betrekking gevestigd.

U kunt voor (ongeboren vrucht) of na de geboorte uw kind erkennen.
Wilt u uw kind erkennen ná de geboorte, neem dan eerst telefonisch contact op met het KlantContactCentrum: 043-4588488.
Het kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partner heeft.
In de andere gevallen kunt u de achternaam kiezen.
Deze gekozen naam geldt ook voor de volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming nodig van de moeder.
  • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Erkenning tijdens de zwangerschap (ongeboren vrucht)

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is.
Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.
U kunt hiervoor een afspraak aan de balie maken indien u beiden de Nederlandse nationaliteit bezit en de afgelopen 5 jaar niet in het buitenland hebt gewoond.

Voor alle andere gevallen kunt u een afspraak aanvragen via dit formulier

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Gezag

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Lees hiervoor de informatie op de website van de Rechtspraak.nl.

Kosten

Erkenning en naamskeuze kosten niets. Voor het aanvragen van een afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 13,80.
Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag.

Een afspraak voor het opmaken van een erkenningsakte is alleen mogelijk in Margraten.

Voor de erkenning van een kind kunt u een afspraak aanvragen via dit formulier