Erkenning kind

De erkenning is een door een man of een vrouw vrijwillig afgelegde verklaring ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand of notaris, waarin hij/zij het vaderschap of het moederschap van een kind - dat kan ook een meerderjarig kind betreffen - op zich neemt.
Door de erkenning wordt er tussen de erkenner en het kind een familierechtelijke betrekking gevestigd.

U kunt voor (ongeboren vrucht) of na de geboorte uw kind erkennen maar we raden u aan om dit voor de geboorte al te regelen. Zo heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of een duomoeder. Ook kan het meteen vanaf de geboorte uw naam krijgen.
Wilt u uw kind erkennen ná de geboorte, neem dan eerst telefonisch contact op met het KlantContactCentrum: 043-4588488.

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming nodig van de moeder.
  • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.
  • Een erkenning kan niet ongedaan worden gemaakt.

Extra informatie voor lesbische stellen

Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

U dient hiervoor altijd een afspraak te maken via dit formulier.

Erkenning tijdens de zwangerschap (ongeboren vrucht)

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is.
Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden. De moeder moet meekomen wanneer het uw eerste kind samen is en het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
Is dit niet het geval moet u het formulier toestemming erkenning voor de geboorte ingevuld en ondertekend meenemen. Op verzoek sturen wij u dit formulier toe.
U kunt hiervoor een afspraak aan de balie maken indien u beiden de Nederlandse nationaliteit bezit en de afgelopen 5 jaar niet in het buitenland hebt gewoond.

Voor alle andere gevallen kunt u een afspraak aanvragen via dit formulier.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. Vanaf 16 jaar geeft het kind alleen zelf toestemming en komt mee naar de afspraak.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Moeder moet meekomen wanneer het uw eerste kind samen is en het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Gezag

Door erkenning krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt, moet u dat apart regelen. Lees hiervoor de informatie op de website van Rechtspraak.nl.

Kosten

Erkenning en naamskeuze zijn kostenloos. Voor het verkrijgen van een afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 14,00.
 

Een afspraak voor het opmaken van een erkenningsakte is alleen mogelijk in Margraten.

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.