GGD Zuid Limburg – Regionale gezondheidsnota

De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid-Limburg) is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Samen bepalen zij de regionale gezondheidsnota. De GGD :

  • adviseert gemeente Eijsden-Margraten
  • levert data en kennis 
  • voert de wettelijke taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid

Regionale gezondheidsnota Zuid-Limburg

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten maakten samen de regionale gezondheidsnota. Die heeft als titel: Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid. Hiermee zetten we samen in op het inlopen van de gezondheidsachterstand van inwoners in Zuid-Limburg. Een belangrijke partner voor gemeente Eijsden-Margraten is daarbij de GGD Zuid-Limburg. Het programmabureau Trendbreuk valt onder de GGD Zuid-Limburg. Zij leggen verantwoording af aan de stuurgroep. Deze stuurgroep is de opdrachtgever. En zorgt voor sturing aan de meest geschikte manier om de Zuid-Limburgse trend te breken.

Bekijk de regionale Gezondheidsnota 2020-2023 op deze website.
Contact: trendbreuk@ggdzl.nl

Weten hoe gemeente Eijsden-Margraten ervoor staat?

Bekijk de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg op deze website