Lokaal Vitaliteitsbeleid

Gemeente Eijsden-Margraten werkt aan een lokaal vitaliteitsbeleid. Hierin komt te staan hoe wij een gezond en gelukkig leven voor al onze inwoners realiseren. Op deze pagina lees je onze plannen én de voortgang van deze plannen.

(Tijdlijn) plan van aanpak

Bekijk hier het plan van aanpak Lokaal Vitaliteitsbeleid.

Stap 1 Bewustwording en inspireren

Op 24 januari 2023 vond de themabijeenkomst Positieve Gezondheid plaats met de gemeenteraad en het college van onze gemeente. Zij werden hierin geïnspireerd en uitgedaagd om sociale en fysieke opgaven integraal en duurzaam waar te maken. En dat met als thema Positieve Gezondheid. Het was een succesvolle avond vol informatie en inspiratie.

Een bijzonder dankwoord aan onze gespreksleiders van deze avond. Loek Vaessen (coördinator Limburg Positief Gezond), Kim Janssen (strategisch adviseur bij Viduro), Renaldo Secchi (stafadviseur vakgroep verpleegkunde bij MUMC+ en lid kernteam Limburg Positief Gezond) en Esther Bloemen-van Gurp (Hoofddocent, senior wetenschappelijk onderzoek). Dankzij de door hen ontwikkelde inspiratieshot Positieve Gezondheid was deze avond een groot succes!

Als vervolg staat er een beleidsgame op het programma. Dit is een interactieve bijeenkomst samen met inwoners, lokale professionals, bestuurders en raadsleden. De volgende stap in het proces om te komen tot een lokaal vitaliteitsbeleid in Eijsden-Margraten.

Sfeerimpressie van werkvorm in kleinere groepen.

Stap 2 Co-creatie met inwoners en andere belanghebbenden

Op 22 maart 2023 lieten inwoners, lokale professionals en ambtenaren hun stem horen tijdens een beleidsgame. We kijken terug op een inspirerende en interactieve bijeenkomst. Samen hebben wij ons gebogen over gezondheidsuitdagingen van de fictieve gemeente Struinen. Om vervolgens de dag af te sluiten met een vertaling naar onze eigen gemeente. De resultaten van deze middag worden bestudeerd. Deze uitkomst bepaalt de volgende stap in de richting van het Lokaal Vitaliteitsbeleid Eijsden-Margaten.

Deelnemers

De groep deelnemers bestond uit inwoners, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, betrokkenen van onderwijs en kinderopvang, medewerkers GGD Zuid Limburg, sportraadsleden, sportverenigingen, lokale ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Allemaal woonachtig of werkzaam in Eijsden-Margraten. Dank voor jullie deelname aan deze interactieve middag!