Positieve Gezondheid

Gemeente Eijsden-Margraten draagt het gedachtegoed Positieve Gezondheid uit. We richten ons meer op het kunnen functioneren en welbevinden van mensen. We stimuleren Positieve Gezondheid om onze inwoners zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Zodat onze inwoners gezond zijn en gezond blijven.

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Daarom kiest Eijsden-Margraten voor Positieve Gezondheid. Een bredere kijk op gezondheid. Arts-onderzoeker Machteld Huber is grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid betekent: gezondheid als vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. In het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid is daarin geen doel op zich, maar een middel voor een zinvol en gelukkig leven.

Positieve Gezondheid kijkt vanuit een breder perspectief naar gezondheid, uitgewerkt in zes gezondheidsdimensies:

  • Lichaamsfuncties. Dit betekent: je gezond voelen, fitheid, geen klachten en pijn, slapen, eten, seksualiteit, conditie en bewegen.
  • Mentaal welbevinden. Dit betekent: onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met verandering en gevoel van controle.
  • Zingeving. Dit betekent: zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid, blijven leren.
  • Kwaliteit van leven. Dit betekent: genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans. Je veilig voelen, intimiteit, hoe je woont, rondkomen met je geld.
  • Meedoen. Dit betekent: sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen. Erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij.
  • Dagelijks functioneren. Dit betekent: zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kennis van gezondheid. Omgaan met geld, kunnen werken, hulp kunnen vragen.

Beweging Limburg Positief Gezond

De beweging Limburg Positief Gezond is een knooppunt waar kennis en ervaring over Positieve Gezondheid in Limburg samenkomt. De beweging bestaat uit kernpartners die geloven in de potentie van het gedachtegoed Positieve Gezondheid voor Limburg. Deze partners bundelen hun krachten in deze beweging. Net als kernpartners zoals GGD Zuid-Limburg en Maastricht UMC+ zal gemeente Eijsden-Margraten de komende jaren meebewegen. Lees meer informatie op de website van de beweging Limburg Positief Gezond.

Keipositief naar Eijsden-Margraten

Een initiatief vanuit de Beweging Limburg Positief Gezond is Keipositief. Als beweging worden keien verspreidt om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met Positieve Gezondheid. De keien vinden en versieren is een goed voorbeeld van het uitdragen van Positieve Gezondheid. Het brengt mensen samen (meedoen) en laat mensen nadenken over wat hen gelukkig maakt (kwaliteit van leven).

In september 2022 vond dit initiatief ook in gemeente Eijsden-Margraten plaats. Tijdens de week van de ontmoeting hebben groep 8 leerlingen een eigen kei versiert naar wat hen gelukkig maakt. Deze versierde kei (een geluksmomentje) hebben zij aan de bewoners van een woonzorgcentrum overhandigd.

Meer informatie

Vragen aan de beweging Limburg Positief Gezond? Neem een kijkje op de website: www.limburgpositiefgezond.nl.

Wilt u meer informatie over de aanpak in Eijsden-Margraten? Of advies over het bevorderen van een goede gezondheid? Neem dan contact op met Viony Rutten via 043-4588488 of VionyRutten@eijsden-margraten.nl.