Rookvrij Eijsden-Margraten

Steeds meer locaties in gemeente Eijsden-Margraten worden zichtbaar rookvrij. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze jeugd (onze toekomst) rookvrij opgroeit. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Met andere woorden, als kinderen opgroeien in een omgeving waarin volwassenen roken, komen zij sneller in de verleiding ook te gaan roken. Om roken te ontmoedigen op locaties waar kinderen veel komen, worden deze locaties zichtbaar rookvrij. Dit doen we door het plaatsen van borden en stoeptegels waarop staat: 'Dit terrein is rookvrij'. 

Wethouder Chris Piatek helpt de medewerkers van de Buitendienst met het plaatsen van rookvrijborden- en stoeptegels bij basisscholen de Cramignon en de Tangram in Eijsden. “We willen hiermee aangeven welke plekken in onze gemeente rookvrij zijn” aldus Chris Piatek.

Rookvrije generatie

Het zichtbaar rookvrij maken van locaties is onderdeel van het landelijk initiatief, Rookvrije generatie. Een beweging binnen dit initiatief is “Op weg naar een rookvrije generatie”. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen roken, meeroken en de verleiding om te gaan roken. Gemeente Eijsden-Margraten zet, net als alle andere Zuid-Limburgse gemeenten, in op deze beweging. 

Ambitie gemeente Eijsden-Margraten

Voor een rookvrije generatie is in onze lokale preventieagenda de volgende ambitie vastgesteld: We willen een gemeente zijn, waarin over enkele jaren, ieder kind opgroeit in een rookvrije omgeving. Natuurlijk is dit een stevige ambitie die vraagt om jarenlange inzet. De jeugd heeft de toekomst en daarom gaan we, in de geest van de Trendbreuk, volop door op de ingezette weg naar meer rookvrije kind-omgevingen.

Voortgang rookvrije locaties  

Onderstaande scholen zijn zichtbaar rookvrij door borden en stoeptegels:

 • Basisschool De Cramignon in Eijsden
 • Basisschool De Tangram in Eijsden
 • OBS Mesch in Mesch
 • Basisschool Sint Gertrudis in Sint Geertruid
 • Basisschool De Den in Mheer
 • Basisschool Maurice Rose in Margraten
 • Basisschool De Keerkring in Cadier en Keer
 • VSO Sint Jozef in Cadier en Keer
 • Basisschool Sint Martinus in Gronsveld
 • Basisschool Sint Jozef in Oost-Maarland

Onderstaande kinderopvanglocaties zijn zichtbaar rookvrij door stickers en posters:

 • MIK Kwik en Flup in Eijsden
 • Peuteropvang Roelekeboel in Eijsden
 • KDV t Greumelke in Eijsden
 • Peuteropvang Oos Heuske in Sint Geertruid
 • Peuteropvang De Den in Mheer
 • KDV Humpie dumpie in Margraten
 • Peuteropvang Humpie dumpie in Margraten
 • KDV BimBam in Margraten
 • KDV KOM in Margraten
 • KDV KC Mergelland in Cadier en Keer
 • Peuteropvang Pinokkio in Cadier en Keer
 • KDV Kroppelke in Gronsveld
 • Peuteropvang t Heupke in Gronsveld
 • Klein Marland in Oost-Maarland

Gastouderlocaties

Na al onze basisscholen, kinderopvang- en peuteropvanglocaties zijn nu ook 33 gastouderlocaties in onze gemeente rookvrij.

Speeltuinen en sportaccommodaties in Eijsden-Margraten volgen in 2023

Declaratie extra rookvrij materialen en verzendkosten

Als sportverenigingen extra rookvrij materialen kopen dan kunnen zij maximaal €250,- declareren bij de gemeente. Ook verzendkosten kan uw sportvereniging declareren. Het enige wat u hiervoor dient aan te leveren is het aankoopbewijs van de officiële website Rookvrije Generatie. Hiermee willen wij sportverenigingen motiveren om mee te doen aan het initiatief: Een Rookvrije Generatie.

Dien via dit formulier uw declaratie in.