Hondenbeleid

Wij staan dichtbij het leven. Dichtbij het landschap, de natuur en de mensen die hier wonen en leven.  In harmonie met elkaar. Om deze leefbaarheid te behouden gelden er regels rondom het uitlaten van honden.

Als algemene regel geldt dat uw hond binnen de bebouwde kom aangelijnd dient te zijn en dat u de hondenpoep moet opruimen. Een uitzondering hierop vormen de hondenlosloopgebieden. In deze gebieden is het toegestaan om uw hond los te laten lopen. U dient wèl de hondenpoep op te ruimen en te deponeren in de op het terrein geplaatste afvalbakken.

Buiten de bebouwde kom mag uw viervoeter loslopen en is het toegestaan om de hondenpoep in de berm direct langs de openbare weg te laten liggen. Een uitzondering hierop vormen de natuurgebieden en in sommige gevallen de wandelpaden die aansluiten op deze natuurgebieden én uiteraard particuliere terreinen. In de natuurgebieden dient u de hond aanlijnen en dient u de hondenpoep op te ruimen. Op die manier worden zowel het kwetsbare landschap als de in het wild levende dieren beschermd.

Wellicht ten overvloede kunnen wij u melden dat de aanlijn- en opruimplicht niet geldt voor de eigenaren of houders van een hond die zich vanwege hun handicap door een geleidehond of sociale hulphond laten begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleiden tot geleidehond of sociale hulphond.

De belangrijkste regels alsook de aangewezen natuurgebieden/wandelpaden en losloopgebieden staan aangegeven in de bijlage kunt u de folder raadplegen, die eveneens o.a. verkrijgbaar is aan de balie van het gemeentehuis in Margraten en in het servicecentrum Eijsden. 

Folder met regels en aangewezen natuurgebieden/wandelpaden en losloopgebieden  (PDF, 5.7 MB)

Verordening hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019

Honden in- of uitschrijven

voor het in- of uitschrijven van uw hond kunt u terecht bij de bsgw.n