Koninklijk predicaat

Gemeentehuis

Als u als onderneming of vereniging het predicaat 'Koninklijk' toegekend krijgt, mag u door deze onderscheiding de aanduiding ‘Koninklijk’ aan uw naam toevoegen. Ook mag u dan de Koninklijke kroon voeren, bijvoorbeeld op briefpapier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. U kunt het predicaat alleen krijgen als u aan strikte voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Om het recht op het predicaat ‘Koninklijk’ te krijgen en te behouden geldt het volgende:

 • Het recht wordt alleen toegekend aan ondernemingen en verenigingen.
 • De organisatie moet minimaal 100 jaar bestaan.
 • De organisatie moet van Nederlandse oorsprong zijn en een zeer belangrijke plaats innemen in het eigen vakgebied.
 • De organisatie moet volledig zelfstandig zijn.
 • Het beleid en de financiële positie moeten solide zijn.
 • Bestuurders en managers moeten van onbesproken gedrag zijn.
 • Een vereniging mag niet het doel hebben politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen te verbreiden.
 • Het predicaat ‘Koninklijk’ mag alleen bij de naam van de onderneming of vereniging worden gebruikt, nooit bij een product; het is niet overdraagbaar.
 • Het recht om het predicaat te voeren wordt verleend voor een periode van maximaal 25 jaar.
 • Bij overname of grote structurele wijzigingen van de organisatie vervalt dit recht.

Regelen

De behandeling van uw aanvraag van het predicaat kan minimaal een jaar duren. De procedure gaat als volgt:

 • U kunt uw schriftelijke aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waarin de onderneming of vereniging is gevestigd. Geef daarin duidelijk aan wat de redenen voor uw verzoek zijn en voeg documenten bij die uw argumenten voor toekenning van het predicaat ondersteunen.
 • De burgemeester zendt de aanvraag door naar de commissaris van de Koning van de provincie waarin de gemeente ligt.
 • Het kabinet van de commissaris van de Koning doet een grondig onderzoek naar het handelen van de onderneming of vereniging.
 • Na onderzoek stelt de commissaris van de Koning een advies op. Hij stuurt dit met de aanvraag naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koning.
 • Aan de hand van de adviezen neemt de Koning zelf een beslissing. De commissaris van de Koning deelt de beslissing aan u mede.
 • Als het predicaat wordt verleend, reikt de commissaris van de Koning of de burgemeester de bijbehorende oorkonde uit, meestal tijdens een hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.
 • Eens per jaar publiceert de Staatscourant een lijst van alle organisaties die gerechtigd zijn tot het voeren van het predikaat 'Koninklijk'.

Meer informatie

Het predicaat ‘Koninklijk’ wordt vaak toegekend ter gelegenheid van een jubileum, bijvoorbeeld het 100-jarige bestaan van een onderneming. Voor meer informatie over de voorwaarden, procedure en uitingsvormen van het predicaat 'Koninklijk' kunt u terecht op de website van het Koninklijk Huis.