Koninklijke erepenning

Gemeentehuis

Verenigingen die minimaal 50 jaar bestaan (of een veelvoud van 25 daarboven) kunnen een aanvraag indienen voor toekenning van de Koninklijke Erepenning. De jubilerende vereniging kan zelf een verzoek daartoe indienen bij de burgemeester van de vestigingsplaats van de vereniging. De burgemeester stuurt het voorstel in aan de commissaris van de Koning. Deze wint advies in bij de eventuele koepelorganisatie en adviseert de Koning over de aanvraag.

Informatie over de richtlijnen en de procedure voor het indienen van een voorstel voor een Koninklijke Erepenning kunt u vinden op de website van het Koninklijk Huis

Regelen

Wilt u een voorstel indienen, neem dan contact op met het bestuuurssecretariaat via telefoonnummer (043) 458 8488 of e-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl. De aanvraagprocedure neemt gemiddeld een half jaar in beslag. Het is dus raadzaam om tijdig met de voorbereidingen te starten.