Parkeerschijfzone

Persoon achter het stuur

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten wordt op sommige locaties door middel van een parkeerschijfzone beoogd het kort parkeren te bevorderen. Gebleken is dat (nog) niet iedereen op de hoogte is van de hieromtrent geldende regels of dat deze in praktijk (nog) niet door iedereen worden toegepast.

  • Een parkeerschijfzone wordt aangegeven en begrensd met het daarvoor bestemde verkeersbord. (Zie de afbeelding). De wet zegt: het parkeren in een parkeerschijfzone is (overal) verboden, behalve op parkeerplaatsen/parkeervakken die als zodanig met een “P” zijn aangeduid of aangegeven of op plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep. (Artikel 25 Reglement verkeersregels en verkeerstekens).
  • In een parkeerschijfzone mag door een motorvoertuig op meer dan twee wielen alleen worden geparkeerd op parkeerplaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, indien het motorvoertuig overeenkomstig het Besluit parkeerschijf voorzien is van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
  • Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt. 
  • Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane maximum parkeerduur mag niet zijn verstreken.
  •  Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.
  • In een parkeerschijfzone worden parkeerplaatsen waar het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht is, aangeduid of aangegeven met een P-tegel.
  • Uitzonderingen voor gehandicapten

Op bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenkaart is aangebracht en op bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, is het bepaalde ten aanzien het parkeren in een parkeerschijfzone niet van toepassing. (Artikel 85 Reglement verkeersregels en verkeerstekens).


Op het niet naleven van de regels kan worden gehandhaafd. Voorkom een boete en gebruik bij twijfel altijd de parkeerschijf; dat voorkomt teleurstellingen achteraf.