Ontheffing voor een blauwe zone

Persoon achter het stuur

Voor de blauwe zone te Gronsveld (Holegracht, Monseigneur Willigersstraat, Vroendalsweg en Pius XII-straat) kunt u een ontheffing aanvragen. Met deze ontheffing mag u langer dan 2 uur parkeren in de blauwe zone en heeft u geen parkeerschijf nodig.

Direct regelen

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u, of bent u ondernemer in een deel waar de blauwe zone geldt, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan 2 uur in de blauwe zone mag parkeren. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Aanvraag ontheffing mogelijk voor


De ontheffingsaanvraag voor de blauwe zone betreft enkel de volgende straten in Gronsveld: Holegracht, Monseigneur Willigersstraat, Vroendalsweg en Pius XII-straat.

Voorwaarden


• U heeft geen invalideparkeerplaats op kenteken (invalideparkeerplaatsen vallen buiten de blauwe zone)
• U kunt per adres maximaal 1 ontheffing op kenteken aanvragen, voor ondernemingen zijn dit maximaal 3 (algemene) ontheffingen
• U staat op het adres ingeschreven waarvoor u de ontheffing aanvraagt
De ontheffing zal vooralsnog gelden voor de duur van een jaar ingaande vanaf de dag van daadwerkelijke invoering van de maatregelen met inachtneming van de evaluatietermijn. Na evaluatie zal worden besloten of deze termijn verlengd wordt.

Prijs

Voor ontheffing worden geen legeskosten verrekend.

Direct regelen

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen vier weken afgehandeld.