Parkeren

Gehandicapten parkeerkaart

U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

Gehandicapten parkeerplaats

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart krijgen

Parkeerschijfzone

De geldende regels