Parkeren

Gehandicapten parkeerkaart

U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

Gehandicapten parkeerplaats

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart krijgen

Ontheffing voor een blauwe zone

Een ontheffing aanvragen voor de blauwe zone

Parkeerschijfzone

De geldende regels

Parkeervergunning oude kern Eijsden