Strooien bij gladheid

Gladheidsbestrijding Eijsden-Margraten


In de maanden waarop gladheid kan ontstaan door sneeuw, ijzel en nachtvorst, doet de gemeente er alles aan om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Zodra kans op gladheid is voorspeld zijn onze gladheidcoördinatoren paraat.


Onze werkwijze


De gladheidsbestrijding binnen onze gemeente is uitbesteed.
Omdat het grondgebied van onze gemeente te groot is om alle wegen tegelijk aan te pakken, gelden bij het bestrijden van gladheid vaste routes. Wij prioriteren daarbij als volgt:


1. Routes met doorgaande (hoofd)wegen, bus routes en (vrij liggende) fietspaden;
2. Routes woonwijken (wegen waar openbare voorzieningen zijn zoals winkelcentra, zorginstellingen, scholen en ontsluitingswegen van bedrijventerreinen);
3. Indien langdurig aanhoudende gladheid wordt verwacht worden alle wegen binnen onze gemeente gestrooid;
4. Bij langdurig aanhoudende gladheid wordt de buitendienst tijdens kantoorwerktijden ingezet om gladheid te bestrijden bij openbare voorzieningen.


De gemeente hanteert het ‘500 meter criterium’. Dit betekent dat elke inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten, gerekend vanaf de openbare weg, binnen een afstand van 500 meter een in het kader van de gladheidsbestrijding gestrooide route kan bereiken.


En de provinciale wegen dan?


De provincie voert bij gladheid binnen onze gemeentegrenzen de gladheidsbestrijding uit op de volgende wegen en aanliggende fietspaden:
• Rijksweg N278 (Maastricht-Vaals)
• Rijksweg N598 (van de Hut tot de Plank)


Wat kunt u zelf doen?


• Vermijd bij gladheid wegen met hellingen;
• Parkeer zo weinig mogelijk voertuigen op de openbare weg om de strooiploegen de ruimte te geven;
• Parkeer dus zoveel mogelijk op eigen terrein of op parkeerterreinen/stroken;
• Zet uw container op een beschutte plek, niet in de volle vrieskou. Steek het gft-afval van te voren met een schep los zodat Rd4 uw container kan ledigen.

Regels