Reizen met kinderen en grenscontroles

Kinderen bijschrijven in paspoort niet meer mogelijk

Kinderen moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. U kunt uw kinderen niet in uw paspoort laten bijschrijven. Alle bestaande bijschrijvingen zijn ongeldig.

Grenscontroles

Minderjarige kinderen kunnen bij reizen naar het buitenland te maken krijgen met grenscontroles. Bij de grenscontrole controleert de KMar streng op alleenreizende ouders met kinderen teneinde mogelijke kindontvoeringen te signaleren en in die situatie in te grijpen.Wanneer zij reizen met een vader of moeder met een andere achternaam, moet de douane vast kunnen stellen dat zij ouder en kind zijn. Reist het kind alleen of met andere mensen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennissen), dan moet duidelijk zijn dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
Het uittreksel BRP met ouderlijk gezag voorziet in deze behoefte van de burgers die met minderjarige kinderen willen reizen. U kunt dit uittreksel digitaal aanvragen via onze website maar ook een balieafspraak maken.

Documenten voor reizen met kinderen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de documenten die u mee kunt nemen.

Naam van (gewezen) partner in identiteitsdocument

Als u een nieuw paspoort aanvraagt, kunt u de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in uw paspoort laten opnemen. Op die manier heeft u dezelfde achternaam als uw kind(eren) in uw paspoort staan.
 

Bewijs dat uw handtekening echt is

De gemeente kan uw handtekening legaliseren op een toestemmingsverklaring voor een reis naar het buitenland. Dit betekent dat de gemeente met een stempel op het document bevestigt dat het uw handtekening is. Meer informatie over het legaliseren van een handtekening vindt u hier.

Controles alleen buiten Schengenlanden

De controles worden niet in alle landen uitgevoerd. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. Het doel van de controle is om ontvoering van kinderen tegen te gaan.