Slachtoffer van mogelijke (ID) fraude

Melden van vermoeden van mogelijke fraude met uw id-kaart of paspoort.

Vanaf 1 oktober 2017 kunt u het vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) rechtstreeks melden bij de gemeente.

Het komt voor dat u slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kunt u een gegronde reden hebben om te vrezen dat u slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.
In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Mogelijke (kopie)fraude kan niet digitaal worden gemeld! Het document moet direct worden ingeleverd bij de gemeente en een nieuw document kan worden aangevraagd.

Zie ook: rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Mogelijk fraude met een kopie van uw rijbewijs?

Indien u fraude vermoedt met een kopie van uw rijbewijs, dan kunt u dat ook melden bij de gemeente. Ook kunt u bij mogelijke fraude met uw rijbewijs rechtstreeks een mail sturen naar de RDW via: rijbewijsfraude@rdw.nl

Zie ook de website van het RDW voor informatie over voorkoming kopiefraude van uw rijbewijs.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

De gemeente zal u verder informeren en adviseren contact op te nemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude  (CMI). Het CMI geeft u verdere informatie over identiteitsfraude en geeft advies en ondersteuning. Als het nodig is schakelt het CMI andere instanties in als de Belastingdienst, politie of RDW.

Tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt:

Maakt u een kopie van uw reisdocument voor het hotel waar u verblijft?

Kopie Nederlandse identiteitskaart met onleesbaar gemaakt BSN en daarop de aantekening kopie

Zet dit dan duidelijk op de kopie en maak uw BSN onleesbaar.

Let er op dat nadat u op een kopie uw  BSN onleesbaar heeft gemaakt, u een nieuw kopie maakt van deze kopie. Pas dan is uw BSN onleesbaar geworden. Vanaf maart 2014 staat het BSN op de achterzijde van de id-kaart. Mocht u daar ook een kopie van maken, zorg er voor dat het BSN ook daar onleesbaar wordt.

Beeld: (c)  Rijksoverheid - RvIG

Maakt u een kopie van uw paspoort?

Kopie paspoort met onleesbaar gemaakt BSN

Maak uw persoonlijke gegevens, zoals BSN, onleesbaar.


Al naar gelang het model van uw paspoort kan het BSN op de voor- of achterzijde van de houderpagina staan. Vanaf het model van maart 2014 staat het BSN op de achterzijde van de houderpagina. Mocht u daar ook een kopie van maken, zorg er voor dat het BSN ook daar onleesbaar wordt.

Daarnaast staat het BSN ook in de code onderaan de houderpagina.

Beeld: (c)  Rijksoverheid - RvIG

De ANWB heeft in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken een brief opgesteld. Daarin is uitleg gegeven dat het paspoort volgens onze regels niet zomaar afgeven mag worden en dat het document eigendom is van de Nederlandse staat. Download het briefje in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans of Turks.
Klik op de link voor de voor informatie 

Kopie achterkant rijbewijs met aan de linker bovenzijde in de rode ovaal het BSN Kopie achterkant rijbewijs met aan de linker bovenzijde het BSN

Maak het BSN onleesbaar.

Achterkant van een rijbewijs. In de rode ovaal staat het burgerservicenummer (BSN). Bij alle nog in omloop zijnde modellen staat het BSN op de achterzijde op dezelfde plaats.

Beeld: (c)  Rijksoverheid - RDW

Heeft u de kopie van uw reisdocument niet meer nodig?

Vernietiging van kopie reisdocument door een shredder

Vernietig dan de kopie, bijvoorbeeld door een shredder. Zo kan niemand met uw persoonsgegevens aan de haal gaan.

Beeld: (c)  Rijksoverheid - RvIG

Maakt u een digitale kopie van uw reisdocument op uw Smartphone?

Beeld:(c) Rijksoverheid - RvIG

Maak uw persoonsgegevens als BSN dan onleesbaar.

Dit kan met de speciale app ‘ kopie id app’  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via deze app maakt u een kopie van uw reisdocument waarna u uw BSN kunt maskeren. De KopieID-app is gratis te downloaden.

Wilt u weten hoe de app werkt? Zie de video van de Rijksoverheid.

Diefstal of vermissing van een reisdocument?

Indien er sprake is van vermissing of diefstal van een paspoort of id-kaart, dan kan dit aan de balie of digitaal via de gemeentelijke website worden doorgegeven. Voor het digitaal doorgeven heeft u uw DigiD nodig.

Let op! Deze melding is definitief. Na deze melding kan het document niet meer worden gebruikt omdat het ongeldig is. Als u het terug vindt, moet u het inleveren bij de gemeente.

Het is niet mogelijk de vermissing van een rijbewijs digitaal door te geven.

Bent u mogelijk slachtoffer van id-kaart of paspoort fraude?

Neem contact op met de gemeente via ons contactformulier of telefoonnummer.

Campagne Fake I.D.

Sinds de leeftijd voor de verkoop van alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar is gegaan zijn er signalen dat identiteitsfraude toeneemt. Dit speelt met name in het uitgaansleven.

Als gemeente willen we jongeren erop wijzen dat het gebruiken van een vals identiteitsbewijs of het (uit)lenen van een identiteitsbewijs verstrekkende gevolgen kan hebben.

Let op!


Een identiteitsbewijs is strikt persoonlijk. Leen je het uit of verander je iets aan de gegevens, dan maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Dit heeft grote gevolgen. Bovendien heb je kans dat je zelf slachtoffer wordt door misbruik van jouw identiteitsbewijs.

Waarschuwing:

• Bij ID-fraude wordt dan aangifte gedaan bij de politie
• Je riskeert een boete van € 370,-
• Je krijgt 2 jaar geen paspoort (die heb je nodig voor verre reizen)
• Je krijgt gedoe met het verkrijgen van een V.O.G. (verklaring omtrent het gedrag) die je nodig hebt voor stage of baan.

Poster campagne FAKE I.D.