Slachtoffer van mogelijke (ID) fraude

Melden van vermoeden van mogelijke fraude met uw id-kaart of paspoort.

U kunt het vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) rechtstreeks melden bij de gemeente.

Het komt voor dat u slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kunt u een gegronde reden hebben om te vrezen dat u slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.
In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Zie ook: rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Mogelijk fraude met een kopie van uw rijbewijs?

Indien u fraude vermoedt met een kopie van uw rijbewijs, dan kunt u dat ook melden bij de gemeente. Ook kunt u bij mogelijke fraude met uw rijbewijs rechtstreeks een mail sturen naar de RDW via: rijbewijsfraude@rdw.nl

Zie ook de website van het RDW voor informatie over voorkoming kopiefraude van uw rijbewijs.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

De gemeente zal u verder informeren en adviseren contact op te nemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude  (CMI). Het CMI geeft u verdere informatie over identiteitsfraude en geeft advies en ondersteuning. Als het nodig is schakelt het CMI andere instanties in als de Belastingdienst, politie of RDW.

Maakt u een digitale kopie van uw reisdocument op uw Smartphone?

Maak uw persoonsgegevens als BSN dan onleesbaar.

Dit kan met de speciale app ‘ kopie id app’  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via deze app maakt u een kopie van uw reisdocument waarna u uw BSN kunt maskeren. De KopieID-app is gratis te downloaden.

Wilt u weten hoe de app werkt? Zie de video van de Rijksoverheid.

Diefstal of vermissing van een reisdocument?

Indien er sprake is van vermissing of diefstal van een paspoort of id-kaart, dan kan dit aan de balie of digitaal via de gemeentelijke website worden doorgegeven. Voor het digitaal doorgeven heeft u uw DigiD nodig.

Let op! Deze melding is definitief. Na deze melding kan het document niet meer worden gebruikt omdat het ongeldig is. Als u het terug vindt, moet u het inleveren bij de gemeente.

Het is niet mogelijk de vermissing van een rijbewijs digitaal door te geven.

Bent u mogelijk slachtoffer van id-kaart of paspoort fraude?

Neem contact op met de gemeente via ons contactformulier of telefoonnummer.