Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan móet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatie-plichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerplichtambtenaar

De gemeente Eijsden-Margraten werkt op het terrein van de leerplicht samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. De gemeente Maastricht vervult daarbij de rol van centrumgemeente; zij houdt het regionale bureau voor de leerplicht en de kwalificatie-functie in stand. Heeft u vragen op dit terrein? Mailt u dan naar leerplicht@maastricht.nl.

Meer informatie over de leerplicht

De leerplicht en kwalificatieplicht zijn ingesteld door de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs.