Peuteropvang en Voorschoolse educatie (VVE)

Alle kinderen tussen de 2 en de 4 jaar in de gemeente Eijsden-Margraten kunnen gebruik maken van de Peuteropvang (voorheen heette dit Peuterspeelzaal). Hier wordt de ontwikkeling van peuters gestimuleerd en kunnen kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken.

Uw kind aanmelden voor een arrangement kan door contact op te nemen met:

Voorschoolse educatie (VVE)

Bij voorschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters extra gestimuleerd. Vier dagdelen in de week is uw kind samen met de leidsters en andere kinderen bezig met taal, beginnend rekenen, lichamelijke- en sociale ontwikkeling. Dit speciale lesprogramma wordt op bijna elke locatie aangeboden.
Bij het consultatiebureau hoort u of uw kind in aanmerking komt voor een traject voorschoolse educatie. Dit noemen we een VVE indicatie. Kinderen gaan dan 16 uur per week naar de peuterspeelzaal (4 dagdelen) en hiervan worden 8 uur vergoed door de gemeente.
Wanneer het een doelgroepkind betreft, zal de jeugdgezondheidsdienst nog voordat het kindje 2 jaar is, met de ouders in gesprek gaan om het kind op het VVE arrangement te krijgen.

Peuteropvang locaties in Eijsden-Margraten

  • Pinokkio - Cadier en Keer (VVE programma)
  • Kwik en Flup - Eijsden
  • Roelekeboel - Eijsden (VVE programma)
  • ’t Huëpke - Gronsveld (VVE programma)
  • Humpie dumpie - Margraten (VVE Programma)
  • De Den - Mheer
  • Oos Heukske - St. Geertruid (VVE programma)

Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang

Wanneer een sociale medische situatie van kind en/of ouders ervoor zorgt dat een kind buitenshuis opgevangen moet worden, kan de opvang hiervoor vergoed worden door de gemeente. Uit een (medische) keuring door jeugdgezondheidszorg moet blijken of opvang vanwege een sociaal medische situatie noodzakelijk is.

Voorwaarden

Er dient sprake te zijn van een sociaal medische situatie van kind en/of ouders waardoor opvang van het kind noodzakelijk is. Hierop wordt door een externe partij gekeurd. Sociaal medische gronden kunnen zijn: lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van een ouder of diens kind. Opvang dient te gebeuren door een in het Landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geregistreerd bedrijf.

Aan het aanvragen van Sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang zijn geen kosten verbonden. Wel dient u een ouderbijdrage te betalen voor de opvang. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van een inkomenstoets. Daarnaast heeft de opvang een maximaal aantal dagdelen en een maximale duur. Verlenging kan eenmalig worden aangevraagd. Ook dient u mee te werken aan een gezinsplan om de situatie te verbeteren waardoor u in de toekomst niet langer afhankelijk bent van deze regeling.

Aanvragen

Een aanvraag voor een SMI vergoeding doet u via dit aanvraagformulier (PDF, 248.1 kB). Vul alle gegevens in, print het uit, onderteken het formulier en stuur dit samen met de gevraagde bewijsstukken naar:

Gemeente Maastricht
T.a.v. Loket Kinderopvang
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Gemeente Maastricht voert de regeling voor ons uit. Er vindt een inkomenstoets plaats. U krijgt een beschikking waarin staat of u de tegemoetkoming krijgt.

Vragen

Bij vragen is het loket kinderopvang Maastricht op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.00 uur via (043) 350 56 97.