Peuteropvang en Voorschoolse educatie (VVE)

Alle kinderen tussen de 2 en de 4 jaar in de gemeente Eijsden-Margraten kunnen gebruik maken van de Peuteropvang (voorheen heette dit Peuterspeelzaal). Hier wordt de ontwikkeling van peuters gestimuleerd en kunnen kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken. Bekijk via deze link (PDF, 512.1 kB) de Beleidsregel Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Eijsden-Margraten.

Uw kind aanmelden voor een arrangement kan door contact op te nemen met:

Peuteropvang locaties in Eijsden-Margraten

 • Pinokkio - Cadier en Keer (VVE programma)
 • Kwik en Flup - Eijsden
 • Roelekeboel - Eijsden (VVE programma)
 • ’t Huëpke - Gronsveld (VVE programma)
 • Humpie dumpie - Margraten (VVE Programma)
 • De Den - Mheer
 • Oos Heukske - St. Geertruid (VVE programma)

Kinderopvangtoeslag

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de gemeente. Hiervoor moet u zijn bij de Belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: www.toeslagen.nl.

Peuteropvang met voorschoolse educatie (VVE)

Uw kind is welkom op de opvang voor peuters. De opvang biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. VVE is gericht op het stimuleren van taalontwikkeling zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Peuteropvang met VVE: de beste voorbereiding op de basisschool


Preschool - the best preparation for primary school


الحضانة النهارية للأطفال، هي أفضل طريقة لإعداد الطفال للإلتحاق بالمدرسة


Wat betekent VVE voor kinderen?

Leuk

Allereerst is de opvang voor peuters vooral leuk voor uw kind. Het kan spelen met andere kinderen en vriendjes maken.

Leerzaam

Speciaal opgeleide meesters en juffen doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs door te oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. 

Aandacht

De meesters en juffen kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Zij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Bij de opvang voor peuters spelen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben samen. Zo leren ze van elkaar. 

Wat betekent VVE voor u?

Uw betrokkenheid als ouder is belangrijk. U kunt uw kind thuis helpen door samen naar de bieb te gaan, uw kind voor te lezen, te zingen en veel te praten met uw kind. U kunt met vragen over uw kind terecht bij de meesters en juffen. 

Aanbod en kosten

Uw kind kan vanaf 2 jaar naar de opvang, totdat uw kind 4 jaar is. Dan start uw kind op de basisschool. In Eijsden-Margraten zijn er  6 locaties ( Eijsden, Gronsveld, Margraten, Cadier en keer en St Geertruid)  ma t/m vrijdag ochtenden 8.30-12.30 uur, bij uw plaatselijke basisschool. Voor specifieke informatie per locatie kijk op deze website

Vanaf 2 jaar mag elk kind 2 ochtenden in de week naar de peuteropvang. Een ochtend is van 8.30 tot 12.30 uur. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig ( VVE indicatie), dan mag het vanaf 2 jaar 2 extra ochtenden gaan, dus 4 in totaal. De extra ochtenden worden volledig door de gemeente betaald. Het consultatiebureau beoordeeld welke kinderen die extra gratis ochtenden mogen komen.

Kosten

De kosten mogen geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van uw kind. U krijgt daarom altijd een deel van de kosten vergoed:
• Door kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst
• Door een gemeentelijke vergoeding aan te vragen bij de peuteropvang
De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen, u betaalt zelf per ochtend een eigen bijdrage.
Als u dit niet kan betalen, is er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen bij sociale zaken Eijsden-Margraten via sem@eijsden-margraten.nl

Uw kind aanmelden:

 • MIK: via 043-3517171, klantenservice@mik-kinderopvang.nl of: www.mik-kinderopvang.nl.
 • Stichting Spelenderwijs: via 046-4235332, contact@spelenderwijs.nl of: www.spelenderwijs.nl.

Bespreken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Dat kan bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 880 50 44 (0-4 jaar) op maandag van 13.30-17.00 uur en dinsdag van 9.00 - 13.30 uur. Of stuur een mail aan: JGZEijsden@ggdzl.nl (locatie Eijsden) of JGZMargraten@ggdzl.nl (locatie Margraten).

Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang

Wanneer een sociale medische situatie van kind en/of ouders ervoor zorgt dat een kind buitenshuis opgevangen moet worden, kan de opvang hiervoor vergoed worden door de gemeente. Uit een (medische) keuring moet blijken of opvang vanwege een sociaal medische situatie noodzakelijk is.

Voorwaarden SMI

Een aanvraag SMI is mogelijk voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat ze allebei niet werken. En de ouders door een sociale of medische situatie niet voor de kinderen kunnen zorgen waardoor opvang noodzakelijk is. Op die noodzaak keurt een externe partij. Voorbeelden van sociaal medische situaties zijn:

 • lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van een ouder of kind;
 • een sociale crisissituatie in het gezin;
 • het ontbreken van een gezond opvoedklimaat.

De opvang moet plaatsvinden bij een organisatie uit het Landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Aan het aanvragen van SMI kinderopvang zijn geen kosten verbonden. Wel dient u een ouderbijdrage te betalen voor de opvang. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van een inkomenstoets. Daarnaast heeft de opvang een maximaal aantal dagdelen en een maximale duur. Verlenging kan eenmalig worden aangevraagd. Ook dient u mee te werken aan een gezinsplan om de situatie te verbeteren waardoor u in de toekomst niet langer afhankelijk bent van deze regeling.

Vragen SMI

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM) via telefoonnummer: 043 458 84 88 of e-mail: sem@eijsden-margraten.nl.

Voor specifieke vragen over de SMI. Of voor vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind kunt u contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 088-880 50 44. De jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.