Starten kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u aan diverse kwaliteitseisen voldoen en toestemming aanvragen bij de gemeente.

Stap 1: controleren bestemmingsplan

Neem eerst contact op met het team vergunningen van onze gemeente om te controleren of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Dit kan telefonisch via 043 458 84 88 of digitaal via deze website

Stap 2: aanvraagformulieren starten opvang

Vervolgens dient u met behulp van de onderstaande formulieren de aanvraag in voor de exploitatie van uw opvang in bij de gemeente. 

Gebruik het aanvraagformulier dat voor u van toepassing is en mail het samen met de vereiste documenten naar: info@eijsden-margraten.nl.

Aan deze aanvraag zijn legeskosten verbonden. Meer informatie over legeskosten leest u op deze website.  

Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
Het aanvraagformulier voor de aanvraag vindt u op deze website.

De vereiste documenten bij de aanvraag exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang zijn:

 • Een kopie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (niet ouder dan 2 maanden).
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien aanwezig).
 • De risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
 • Een pedagogisch beleidsplan.
 • Een plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig).


Gastouderbureau of gastouderopvang
Het aanvraagformulier gastouderbureau vindt u op deze website.
Het aanvraagformulier gastouderopvang vindt u op deze website.

​Het overzicht van de vereiste documenten bij de aanvraag exploitatie gastouderbureau of gastouderopvang vindt u hieronder.

Werkt u met gastouders? Dan moet u voor elke gastouder de volgende documenten meesturen bij de aanvraag:

 • Een kopie van een geschikt diploma.
  Wilt u weten of uw diploma geschikt is voor het beroep van gastouder? Raadpleeg de lijst van kwalificerende opleidingen op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • Een kopie van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
 • Een kopie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (niet ouder dan 2 maanden).
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan een kopie van een geldige VOG (niet ouder dan 2 maanden) op van:

 • De huisgenoten van 18 jaar of ouder voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (PRK).
 • Alle vrijwilligers die werken bij de gastouder.
 • Alle stagiaires die werken bij de gastouder.

Stap 3: registratie in Landelijk register Kinderopvang (LRK)

Na het indienen van uw aanvraag controleert de GGD Zuid-Limburg in opdracht van de gemeenten of uw kinderopvangorganisatie aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval dan registreert de gemeente uw opvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Lees meer over de kwaliteitseisen van de GGD op deze website
Lees meer over het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op deze website

Gastouders
Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Personen Register Kinderopvang (PRK) geregistreerd staan. Gastouderbureaus moeten deze registratie regelen.

Continue screening

De kinderopvang moet een gezonde en veilige omgeving zijn voor kinderen. Wie in de kinderopvang gaat werken moet daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen en wordt voortdurend gescreend. Met invoering van het Personen Register Kinderopvang (PRK) is die continue screening verder uitgebreid. Eventuele strafbare feiten worden doorgegeven aan Justis (ministerie van Justitie en Veiligheid). Bekijk de handleiding continue screening kinderopvang op deze website

Wie worden gescreend? Iedereen die:

 • in de opvang werkt;
 • op de opvanglocatie woont;
 • tijdens de opvanguren structureel aanwezig is op de opvanglocatie.

Wijziging gegevens

Veranderen uw gegevens? Geef deze wijziging dan aan ons door via onderstaande wijzigingsformulieren. Vul het formulier in en mail het naar: info@eijsden-margraten.nl.

 • Wijzigingsformulier kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang: klik hier
 • Wijzigingsformulier gastouderbureau: klik hier.
 • Wijzigingsformulier gastouderopvang: klik hier

Meer informatie