Sport, cultuur en recreatie

Aanvraag plaatsen reclameborden

In de Algemene plaatselijke verordening staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Algemene informatie over de kermissen in onze gemeente

Tradities waar we met z’n allen bijzonder trots op zijn.

Algemene subsidieverordening welzijn Eijsden-Margraten

De algemene subsidieverordening Welzijn.

Huren binnensportaccommodatie

U kunt een binnensportaccommodatie (sporthal, -zaal en gymzaal) huren voor uw sportactiviteit of sportvereniging

Materialen lenen van de gemeente

Materialen voor een evenement lenen bij de gemeente

Minibiebs in Eijsden-Margraten

Vergunning voor het stoken van vuur

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of wilt u groenafval verbranden op uw terrein, dan heeft u een ontheffing nodig

Weekmarkt

Op donderdagmiddag is het markt in zowel Eijsden (Vroenhof) als Margraten (Amerikaplein). Op woensdag is het markt in Cadier en Keer (Raadhuisplein)

Zwemlessen

In gemeente Eijsden-Margraten is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het A diploma.