Algemene Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten

Op 1 januari 2017 is de Algemene Subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten (PDF, 542.3 kB)vastgesteld.Deze verordening is van toepassing op de segmenten Muziek, Kunst en Cultuur, Sport, Jeugdwerk, Ouderenwerk en Overige.

De nieuwe subsidieperiode is vastgesteld voor de komende jaren 2021-2024. In artikel 11 van deze verordening is bepaald dat een aanvraag voor reguliere subsidievaststelling voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de nieuwe subsidieperiode dient te zijn ingediend. Dit betekent dat een aanvraag voor de subsidieperiode 2021-2024 voor 1 oktober 2020 schriftelijk ingediend moet zijn bij ons college. Indien wij de aanvraag tijdig en volledig van uw vereniging hebben ontvangen zal uiterlijk 31 december 2020 een besluit worden genomen op uw aanvraag. Onvolledige of niet tijdige indiening kan gevolgen hebben voor de subsidieverlening.

Indien u vragen heeft over het aanvragen van een subsidie, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mw. M. Frijns-Lardinois, tel. 043-4588488 of via mariellefrijnslardinois@eijsden-margraten.nl