Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Let op:
Indien u het bewijs van in leven via DigiD aanvraagt duurt dit maximaal 5 dagen voordat u het thuisgestuurd krijgt. Indien u in het buitenland woont dient u rekening te houden met een langere bezorgtermijn.

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. 

Een Bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties hebt u een Attestatie de vita nodig.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Als u ingeschreven staat in de BRP, krijgt het uittreksel direct mee. U moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Geldigheid

Een Bewijs van in leven zijn heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het is gemaakt. Meestal mag het bewijs maar drie of zes maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het van u wil hebben.

Kosten

Attestatie de vita: € 15,70

Wanneer u een attestatie de vita nodig heeft voor een (buitenlands) pensioenfonds, dan is dit gratis. U dient dan wel de brief van het pensioenfonds dat hierom vraagt mee te nemen of, indien u de aanvraag digitaal doet, te uploaden.