Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.  De attestatie de vita is een internationaal document dat ondertekend is door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Als u ingeschreven staat in de BRP, krijgt het uittreksel direct mee. U moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Kosten

Attestatie de vita: € 14,00

Wanneer u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds, dan is dit gratis. U dient dan wel de brief van het pensioenfonds dat hierom vraagt mee te nemen of, indien u de aanvraag digitaal doet, te uploaden.