Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.  De attestatie de vita is een internationaal document dat ondertekend is door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 oktober 2015 is dit product op het gemeentehuis of het servicepunt uitsluitend op afspraak te verkrijgen. Uiteraard blijft het mogelijk om dit product online te bestellen.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Prijs 2017

Attestatie de vita: € 12,90

Wanneer u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds, dan is dit gratis. U dient dan wel de brief van het pensioenfonds dat hierom vraagt mee te nemen.

Direct regelen
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten