Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Direct regelen

Let op:

Indien u het uittreksel via DigiD aanvraagt duurt dit maximaal 5 dagen voordat u het thuisgestuurd krijgt. Indien u in het buitenland woont dient u rekening te houden met een langere bezorgtermijn.

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Eijsden-Margraten woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven bij een woningstichting of als u uw auto wilt overschrijven.

Voor wie kunt u het aanvragen?

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • u zelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • iemand die u gemachtigd heeft

Als u ingeschreven staat in de BRP, krijgt het uittreksel direct mee. U moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Machtiging

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

Kosten

€ 7,60 per uittreksel.