Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG en het verkrijgen van het aanvraagformulier vindt u op de website van Justitie.

Regelen 

U kunt een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag uitsluitend op afspraak indienen bij het gemeentehuis of het Servicepunt Eijsden.

Let op
de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Prijs 2020

€ 41,35 per Verklaring Omtrent het Gedrag.

Landelijke regeling gratis VOG

De gratis VOG kan door de vrijwilligersorganisatie digitaal worden aangevraagd bij Justis op www.gratisvog.nl ( uw organisatie moet wel over E-herkenning beschikken). De gratis VOG is bestemd voor vrijwilligers die werken met kinderen en voor vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. De gratis VOG wordt onder voorwaarden verstrekt:

  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • de organisatie staat in geschreven bij de KvK;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk;
  • de organisatie voert een actief preventiebeleid

De gratis VOG kan dus zonder verdere gemeentelijke tussenkomst aangevraagd worden bij Justis.

Afspraak maken

Let op
de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG  gastouderopvang gebruiken.

Let op

De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

VOG ZZP'er
Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, kunt u bij deel twee op het aanvraagformulier de gegevens invullen van de belanghebbende organisatie.
De belanghebbende organisatie is een persoon of instelling die deze VOG van u verlangt.