Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justitie.

Regelen 

Dit product is op het gemeentehuis of het servicepunt uitsluitend op afspraak te verkrijgen. U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag op afspraak aanvragen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Let op
de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Prijs 2018

€ 41,35 per Verklaring Omtrent het Gedrag.

Landelijke regeling gratis VOG

De gratis VOG kan door de vrijwilligersorganisatie digitaal worden aangevraagd bij Justis op www.gratisvog.nl ( uw organisatie moet wel over E-herkenning beschikken). De gratis VOG is bestemd voor vrijwilligers die werken met kinderen en voor vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. De gratis VOG wordt onder voorwaarden verstrekt:

  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • de organisatie staat in geschreven bij de KvK;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk;
  • de organisatie voert een actief preventiebeleid

De gratis VOG kan dus zonder verdere gemeentelijke tussenkomst aangevraagd worden bij Justis.

Afspraak maken

Let op
de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG  gastouderopvang gebruiken.

Let op
Indien u voor uzelf ten behoeve van uw eigen onderneming (rechtspersoon) een VOG wilt aanvragen, moet u deze rechtstreeks aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Dit kunt u niet bij de gemeente doen.

VOG ZZP'er
Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, kunt u bij deel twee op het aanvraagformulier de gegevens invullen van de belanghebbende organisatie.
De belanghebbende organisatie is een persoon of instelling die deze VOG van u verlangt.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten