Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.  
Uit een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland.
U kunt alleen een VOG aanvragen bij de gemeente Eijsden-Margraten als u inwoner bent van Eijsden-Margraten.
Meer informatie over de VOG en het verkrijgen van het aanvraagformulier vindt u op de website van Justitie.

Regelen 

U kunt een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag uitsluitend op afspraak indienen bij het gemeentehuis of het Servicepunt Eijsden.

Online aanvraag door uw werkgever

Soms vraagt een werkgever uw VOG rechtstreeks aan via de website van Justis. Dat is de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraag gaat dan buiten de gemeente om. U krijgt van de werkgever een e-mail van Justis met een link. U logt in met uw DigiD en betaalt met iDEAL. Als Justis klaar is met uw VOG, krijgt u van hen schriftelijk bericht. 

Gaat u verhuizen naar het buitenland en hebt u een visum of een werkvergunning nodig?

U voegt bij het aanvraagformulier VOG een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie. In dit document staat waarom u een VOG nodig hebt én welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is. De screeningsprofielen vindt u op het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier voor de VOG mag ook door de ambassade of het consulaat worden ingevuld en ondertekend. U hoeft dan geen aanvullende documenten bij uw aanvraag te voegen. Wel geldt ook hier dat in het aanvraagformulier staat waarom u een verklaring nodig hebt en welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is.

Wilt u een aanvraag VOG indienen als rechtspersoon of bedrijf?

Met een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) kunt u als bedrijf of stichting uw betrouwbaarheid tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een organisatie. U vraagt een VOG RP aan bij Justis.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er)?  Dan vraagt u geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen (NP) voor degene voor wie u uw opdracht uitvoert. U kunt u bij deel twee op het aanvraagformulier de gegevens invullen van de belanghebbende organisatie, dit kan ook een persoon zijn.

Let op

Op het internet bieden diverse commerciële partijen burgers (en organisaties) de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Justis is op geen enkele manier gelieerd aan deze partijen.
 

Afspraak maken

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG  gastouderopvang gebruiken.

Let op

De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening en stempel van werkgever of organisatie en iedere pagina moet geparafeerd zijn door de werkgever of organisatie.

Kosten

€ 41,35 per Verklaring Omtrent het Gedrag.