Alcoholvergunning

Deze pagina betreft het indienen van een aanvraag voor een nieuwe drank- en horecavergunning. Wilt u alleen wijzigingen met betrekking tot leidinggevenden doorgeven, klikt u dan hier.

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig
Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële accommodaties zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële accommodaties mag de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatsen.

Prijs

€184,52

Voorwaarden

Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden. U kunt u hierover contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 043.

Aanvragen

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, vult u het formulier Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning in. `
Voor het indienen van de aanvraag maakt u een afspraak met de Klantadviseur 2 van de gemeente. U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

  • Geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • Officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)