Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd.

Regelen

Direct regelen

Kosten 2021

Het aanvragen van een ontheffing artikel 35 kost  €43,36

Voorwaarden

Als u een ontheffing wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn
  • mag u niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • beschikt u over een Verklaring Sociale hygiëne

Regels

De ontheffing wordt verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.